Schjøtten sjokkerer

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil avkriminalisere mindre alvorlige brudd på meldeplikten i forbindelse med innsidehandel, men får saken i retur fra Stortinget. Frp-nestleder Siv Jensen er sjokkert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Å avkriminalisere brudd på meldepliktsreglene kan ytterligere svekke tilliten til Oslo Børs som markedsplass, mener Siv Jensen.

Og hun er ikke alene om å reagere. Onsdag spilte finanskomiteen på Stortinget ballen tilbake til Finansdepartementet, med beskjed om å utrede ytterligere. Bare Ap og SV ga helhjertet støtte til regjeringens forslag.

Det som opprører saksordfører Siv Jensen, er at regjeringen vil nøye seg med ilegge et overtredelsesgebyr dersom en primærinnsider begår et mindre alvorlige brudd på meldeplikten til Oslo Børs.

I dag er dette et lovbrudd som straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år.

Meldeplikten

  • For at markedet skal vite hva sentrale aktører - innsidere - i de ulike selskapene gjør, er de pliktige til å melde fra om blant annet kjøp og salg aksjer etter nærmere bestemte regler. Kredittilsynet behandlet i 1999 over 30 saker som gjaldt brudd på meldeplikten. Flertallet av sakene var ubetydelige i omfang, og ofte var tidsfristen for å melde ifra bare marginalt overskredet.
  • I slike, mindre alvorlige, tilfeller ønsker Kredittilsynet at det ilegges gebyrer. Dette både for å spare tid og for hindre at folk må trekke seg fra verv eller stillinger på grunn av bagatellmessige forhold.
  • I dag sendes meldepliktssaker stort sett videre til Økokrim for etterforskning. Normalt reageres det med bøter på 20000-40000 kroner, dersom lovbruddet er begått av en privatperson.

Blankt nei

Finansdepartementet støttet Kredittilsynets vurdering, og foreslo lovendring overfor Stortinget. Men onsdag sa flertallet i finanskomiteen blankt nei.

- Dette er snakk om både tilliten til markedet og rettssikkerheten til dem som rammes. Denne endringen kan ikke gjennomføres før vi har hatt en langt grundigere debatt, sier Jensen.

MØTER MOTSTAND: Karl Erik Schjøtt-Pedersen og regjeringens forslag blir sendt tilbake til Finansdepartementet for ny behandling.