Schjøtt'n i trøbbel

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ber om trøbbel hvis han prøver å hindre finske Sampo i å kjøpe Storebrand. I går sa EU-kommisjonen ja til fusjonen og varslet at de kommer til å følge norske myndigheters håndtering av saken nøye.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Schjøtt-Pedersen ønsker seg en norsk løsning og hadde nok heller sett at det var frieriet fra konsernsjef Svein Aaser i DnB Storebrand-aksjonærene takket ja til. Men en norsk storfusjon sitter uansett langt inne.

- Etter denne prosessen vil nok ikke forhandlingsklimaet mellom Storebrand og DnB være det beste, sier informasjonsdirektør Egil Thompson i Storebrand til Dagbladet.

DnB blokkerer

DnB har i sommer gjort sitt ytterste for å blokkere oppkjøpet. Dagen før Sampo offentliggjorde sitt oppkjøpstilbud, lanserte DnB et alternativ: Fusjon mellom DnB og Storebrand.

DnB-tilbudet ble av markedet vurdert som langt dårligere enn det finnene kom med. Da tilbudsperioden til Sampo var utløpt, hadde over 83 prosent av Storebrand-aksjonærene sagt seg villige til å selge.

Norske myndigheters utgangspunkt er at Sampo må eie minst 90 prosent av aksjene for å få konsesjon til å overta Storebrand. Sampo har søkt om dispensasjon fra dette.

Det er DnB som blokkerer oppkjøpet. I tilbudsperioden har de kjøpt seg markant opp i Storebrand og eier nå nesten 10 prosent av aksjene alene.

Tungt press

Med EU-kommisjonen uttalelse i går legges et tungt press på norske myndigheter. EU mener at fusjonen ikke ødelegger konkurransen om forsikringskundene, og gjør det klinkende klart at de vil følge nøye med på Finansdepartementets videre håndtering av saken.

- EUs syn blir ett av flere elementer vi må ta hensyn til under den endelige konsesjonsbehandlingen, sier informasjonsrådgiver Runar Malkenes i Finansdepartementet.

Kredittilsynet skal avgi sin innstilling 23. august. Deretter fatter Finansdepartementet sin beslutning så raskt som mulig.

EU har vurdert oppkjøpet ut ifra konkurransehensyn. Finansdepartementet kommer også til å ta andre hensyn. Det kan resultere i en annen konklusjon.

Men et eventuelt avslag fra norske myndigheter betyr neppe at Sampo-affæren er et avsluttet kapittel. Hvis EFTAs overvåkingsorgan mener ESA-vedtaket strider mot EØS-avtalen, kan det bli reist sak for EFTA-domstolen.

Men en slik sak vil ganske sikkert ta tid, og flere aksjonærer har satt tidsfrist på sin aksept av Sampos tilbud.

AKTØRENE: Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (t.v.) vil helst ha en norsk løsning, og prøver å stanse Sampo-sjef Björn Wahlroos.