Schou får konkurranse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stoltenberg-regjeringens tafatthet fratok Arbeiderpartiet troverdighet og handlekraft i velferds- og fattigdomsspørsmål. Det var en av forklaringene på partiets store valgnederlag i fjor høst. Derfor ble den nye sosialministeren fra Høyre, Ingjerd Schou, tatt positivt imot. Hun viste straks engasjement og en offensiv holdning i jobben med å fornye velferdsordningene, spesielt innen rusomsorgen og kampen mot fattigdom.
  • Som nyutnevnt statsråd lovte Schou raskt å utarbeide en handlingsplan mot fattigdom. Nå viser det seg at departementet knapt er kommet i gang og fortsatt arbeider med definisjonen av å være fattig i Norge. Også hennes grep om at ansvaret for rusmisbrukere skal ligge under helsevesenet, har stoppet opp. Sykehusene har nok med å omorganisere seg og kan ikke ta ansvaret for dette før tidligst i 2004. Begge deler er eksempler på at en nyutnevnt statsråd full av virketrang og endringslyst raskt møter virkeligheten og blir stoppet av byråkratiske hindringer for fornyelse.
  • Samtidig ser vi at Arbeiderpartiet er i ferd med å komme til hektene igjen. Bjarne Håkon Hanssen, som har ledet partiets arbeidsgruppe for sosial rettferdighet, presenterer i Dagbladet i dag flere konkrete - og utvilsomt kontroversielle - forslag som vil skape forhåpninger blant samfunnets svakeste. Blant annet foreslår partiet en minsteinntekt på 120000 kroner i året for dem som er villige til å forplikte seg overfor samfunnet. Den såkalte «arbeidslinja» går som en rød tråd gjennom tenkningen fra rettferdighetsutvalget: «De som mottar økonomisk støtte fra velferdsstaten skal tjene på å delta i arbeid eller annen aktivitet. Det må bli lettere å kombinere trygd og arbeid, og det skal som en hovedregel lønne seg å være mest mulig aktiv.»
  • Heller ikke dette er noe sosialpolitisk simsalabim som vil fjerne sosial nød og uverdige tilstander blant samfunnets svakeste. Men det representerer en offensiv tenkning fra det største opposisjonspartiet, samtidig som hverdagen melder seg for den sittende regjering. Statsråd Ingjerd Schou har fått konkurranse på det sosialpolitiske området. Det må føles betryggende for et parti som dyrker konkurranse på alle andre felter. Det kan dessuten skape dynamikk til beste for dem konkurransen gjelder: de fattigste.