«Klimapodden: Tolv miljøløsninger»

Se den dramatiske forskjellen.
- Hver dag hogger vi ned klimaløsningen

Bevaring av verdens skoger kan være så mye som en tredjedel av klimaløsningen. Likevel forsvinner skogarealer tilsvarende 27 fotballbaner - hvert eneste minutt.

SAN FRANCISCO / OSLO (Dagbladet): Langs USAs vestkyst finnes verdens eldste, høyeste, og kanskje mest kjente trær. Kystsequoia, bedre kjent som redwoodtrær, kan strekke seg opp mot 110 meter over bakken, og bli opp til 2 200 år gamle.

- Disse var utbedt over hele Nord-Amerika under dinosaurenes tid, men gradvis har de blitt redusert. Både på grunn av klimatiske endringer, men moderne amerikansk historie er og preget av hogst og utnyttelse av redwoodtrærne, sier WW-leder Bård Vegar Solhjell i Dagbladets «Klimapodden: Tolv miljøløsninger».

Hør Geir Ramnefjell og Bård Vegar Solhjells møte med de majestetiske redwoodtrærne, i alle podcastapper, som Acast, iTunes og Spotify.

Hogges for matproduksjon

Etter århundrer med avskoging, ble det likevel bestemt at disse trærne skulle bevares, og er nå utbredt i stat- og nasjonalparker i California.

Den samme, massive avskogingen av andre tresorter, foregår nå over hele verden. Det bergenes at skogarealer tilsvarende 27 fotballbaner forsvinner - hvert eneste minutt. Mye av dette skjer i regnskoger, i land som Brasil og Indonesia, hvor skogen hogges og brennes, for å drive produksjon av planter til mat, dyrefor og biodiesel.

Se bilder som viser den dramatiske avskogingen her:

KLIMAPODDEN: Vi mister skogarealer tilsvarende 27 fotballbaner - hvert eneste minutt. På tross av at skogbevaring kan være så mye som en tredjedel av klimaløsningen.Vis mer Vis mer

- Bevaring av skog kan være så mye som en tredjedel av klimaløsningen. Skog binder karbon, og det er også leveområdet for halvparten av verdens trua dyrearter, forteller Solhjell i podcasten.

Hogges skogen ned, vil trærnes lagrede CO₂ slippes ut i atmosfæren.

Norge betaler for skogbevaring

Norge anerkjenner verdien av å bevare skogområder, som regnskogen. De siste ti åra har den norske stat brukt 22 milliarder kroner på klima- og skoginitiativet.

- Disse pengene er brukt i samarbeid med viktige regnskogland. Hvor vi er med på å bygge opp deres kapasitet på å ivareta regnskogen. Vi betaler også for reduksjon av kutt og ødeleggelser av regnskogen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Han møtte Dagbladet under klimatoppmøtet i San Francisco i september, hvor han blant annet fremmet Norges arbeid med regnskogbevaring.

Norges regnskogsatsing har blant annet fått kritikk av Riksrevisjonen for at det kan være vanskelig å måle de faktiske resultatene. At det kan være vanskelig å få bekreftet at allerede bevarte skogområder, faktisk blir stående.

- Vi jobber hele tiden med å se om vi kan få bedre målemetoder, og bedre data. Nå har vi også det. Vi støtter også satellittovervåkning allerede i dag, svarer Elvestuen på kritikken.