Se til Vinje

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Suksesshistoriene fra Vinje kan ikke gjentas for ofte: I fjellbygda i Telemark er somalierne så godt integrert at ordfører Arne Vinje sier at kommunen gjerne tar imot flere asylsøkere fra Somalia. Ingen av de rundt 40 somalierne i bygda er arbeidsledige og passive mottakere av sosialstønad. Alle ungdommer med somalisk bakgrunn og vinjedialekt, fullfører videregående skole. De få somalierne som forlater bygda gjør det for å ta høyere utdanning eller jobb, skriver Aftenposten.

Erfaringene fra Telemark viser at det ikke er

verre å integrere somaliere enn andre grupper.

Solskinnseksempelet står i sterk kontrast til

inntrykket som er skapt og ofte bekreftes – og

delvis med god grunn – om at alle somaliere er

arbeidsledige trygdemottakere som nekter å

tilpasse seg norske normer. Det finnes også en

annen virkelighet. Det er mange eksempler der unge somaliske flyktninger etter få år i Norge er blitt spesielt godt integrert.

I Vinje kommune sier de at det handler om vilje og handling. Tett oppfølging i starten er avgjørende, og mye bruk av tolk. Norskopplæringen må være god. Men også kontakt og felles aktiviteter er

avgjørende. Verre er det ikke i Vinje.

Kommunenes motstand mot etablering av

asylmottak og mot å bosette asylsøkere som har fått opphold, er stor. Utlendingsdirektoratet (UDI) sliter med å overtale kommune om å samarbeide. Torsdag sa kommunestyret i Ballangen i Nordland et enstemmig nei til UDI og asylmottak for

150 asylsøkere. Politikerne følger signalet fra

innbyggerne som ikke ønsker flyktninger.

I Vinje skal kommunestyret i høst vurdere om bygda etter 20 år med somaliere, trenger flere. UDI bør vurdere å ta landets ordførere med på tur til Telemark for å vise at godt integreringsarbeid gir resultater: Både kroner i kommunekassa og flere aktive hender i bygda.