Securitas-ran blir sjelden oppklart

Siden 1990 er Securitas' verditransporter blitt ranet 11 ganger. Politiet har bare oppklart noen få av ranene. De siste seks ranene er gjennomført på om lag åtte måneder, og samlet utbytte er på titalls millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden 1990 er Securitas' verditransporter blitt ranet 11 ganger. Politiet har bare oppklart noen få av ranene. De siste seks ranene er gjennomført på om lag åtte måneder, og samlet utbytte er på titalls millioner kroner.

Kripos-sjef Arne Huuse krevde nylig egne spesialgrupper mot organisert kriminalitet. Han mener organiseringen av Securitas-ranene illustrerer behovet for å endre organiseringen av politiets etterforskning.

Ved flere av de siste ranene av Securitas' pengetransporter har gjerningsmennene avslørt en rekke fellestrekk. Bevæpnet med AG3 har ranerne slått til mot de intetanende vekterne. Hver gang har gjerningsmennene opptrådt med forbløffende ro. De har virket godt kjent med vaktselskapets interne rutiner samtidig som de har opptrådt svært effektivt.

Men til tross for disse og flere andre likhetstrekk, har politiet ennå ikke opprettet en egen enhet som leder og samordner etterforskningen.

Task forces

I Danmark har rikspolitisjefen myndighet til å opprette egne task forces, grupper som umiddelbart kan settes inn på tyngre kriminalitet over hele landet. Dette er en løsning som Huuse mener med fordel kunne bli overført til norske forhold.

I dag må Kripos vente på en formell henvendelse fra påtalemyndigheten ved det enkelte politidistrikt før de kan sette i gang egen etterforskning av kriminelle handlinger.

Økt sikkerhet

Talsmann for Securitas i Storbritannia, Eugen Bacot, uttalte nylig at antall ran av pengetransporter er gått merkbart ned i Storbritannia de seneste årene etter store investeringer i sikkerheten.

Securitas i Storbritannia har brukt nesten 500 millioner kroner siden 1996 på investering i økt sikkerhet. Investeringene er gått med til stadig sikrere biler, opplæring, elektronisk overvåking og andre tiltak.

Etter Securitasranet i Mjøndalen 2. juni i år, varslet Securitas her hjemme at selskapet nå skulle satse mer penger på sikkerhetsutstyr. Det ble nevnt at verditransportene blant annet skal sikres ved bruk av panserbiler.

Securitas dominerer markedet for verditransport og leies inn av både forretningsdrivende og banker.

For mye penger?

Direktør Steve Gilberg i Securitas sa for kort tid siden at det er et høyst relevant spørsmål om selskapet henter for mye penger på rutene, slik at fristelsen blir for stor for de kriminelle. Samtidig pekte han på at dersom selskapet halverer volumet, må antall transporter dobles.

For tiden tar selskapet på seg merkostnadene det er å få ned gjennomsnittsverdien på transportene. Dette er et av tiltakene som er igangsatt.

(NTB)