Sefo-henleggelser granskes

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt ned et utvalg som skal granske kvaliteten på arbeidet til de særskilte etterforskings- organene for politisaker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En av begrunnelsene for å opprette utvalget, er kritikk mot den norske Sefo-ordningen fra Europarådets torturovervåkingskomité.

Menigmann som anmelder politiet eller på annen måte henvender seg til Sefo, har i dag ikke en ubetinget rett til sjøl å kunne avgi forklaring direkte for Sefo.

Dette har torturkomiteen tatt opp med våre myndigheter i en fersk rapport, etter besøk her i landet.

Etterforskes ikke

Undersøkelser gjort på Politihøgskolen viser at rundt halvparten av anmeldelsene til Sefo blir avgjort uten avhør eller etterforsking.

Det er lagmann Anne Lise Rønneberg som leder utvalget på fem. Som Advokatforeningens representant sitter advokat Harald Stabell - gjennom ti år kanskje landets sterkeste kritiker av Sefo.

Han ser med spenning fram til arbeidet i utvalget:

- Det er riktig at jeg har vært sterkt kritisk til avgjørelser Sefo har fattet. Politiet blir frifunnet umiddelbart. Siste eksempelet er fra Notodden, hvor politiet skjøt og drepte en mann, sier Stabell.

Strengere beviskrav?

- Bare et fåtall av anmeldelsene fører til straffereaksjoner. Sentralt blir det derfor å se på om Sefo setter strengere beviskrav for å reagere strafferettslig mot politifolk enn mot menigmann, og om kollegialitet spiller inn. På den annen side kan det være slik at det er for mange ubegrunnede anmeldelser mot politifolk. Dette skal vi nå se nærmere på, sier Stabell.