SEFO: Klageinstans uten telefon

Det særskilte etterforskingsorganet for politisaker (SEFO) er Norges, og trolig verdens, eneste offentlige klageinstans uten eget fast telefonnummer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) kaller det et paradoks når Opplysningen 180 oppgir telefonnummeret til et av politiets ordinære sentralbord på spørsmål om SEFO.

Johannessen mener denne utilgjengeligheten, som har vært slik siden SEFO så dagens lys rundt midten av 80-tallet, ikke lenger kan fortsette.

- Det bør være mulig for SEFO å disponere fast kontorplass på et lett tilgjengelig sted, og at organene samtidig kan få adresse, telefonnummer og internettadresse.

Advokathjelp

Verken ved politivaktene eller lensmannskontorene landet rundt fins det informasjonsmateriale om SEFO eller skriftlige opplysninger om tilgjengelighet for publikum.

Ifølge Dagbladets kilder er det vanlig at klagere i dag må kontakte, og sjøl betale, advokat for å få skikkelig veiledning og hjelp til å skrive anmeldelse i SEFO-saker.

Dersom anmelderen er en publikummer på egen hånd, er det vanlig at klager sender anmeldelsen til det politidistriktet hvor vedkommende innklagede politiansatte arbeider, og at politidistriktets ledelse deretter sender anmeldelsen videre til det lokale SEFO.

Brev til Harlem

PF har nå tatt saken opp i et brev til Politidirektoratet, og bedt om et møte. Kopi er sendt både til riksadvokat Tor-Aksel Busch og justisminister Hanne Harlem.

- Tilgjengelighet må bli et nøkkelbegrep for at SEFO skal kunne fungere bedre, både i forhold til publikum og tjenestemenn. Vi har altså funnet det nødvendig å be om et møte med Politidirektoratet for å ta opp flere sider ved SEFO-ordningen. Et av momentene er tilgjengelighet, sier PF-lederen.

Trenger tid

Johannessen mener også at utvalget som riksadvokaten har satt ned for å se på SEFO-ordningen, bør rette mer oppmerksomhet mot SEFO-organenes arbeidsforhold.

- Det er helt nødvendig at organenes medlemmer har tilstrekkelig tid til disposisjon for å utføre sin viktige oppgave, sier Johannessen.