Sefo-leder ville ha drapstiltale mot politimenn

Tingrettsdommer Trond Christoffersen, som leder Sefo i Hedmark og Oppland, ville tiltale tre politifolk for uaktsomt drap, etter at Kristian Lensebakken (19) døde i arresten på Hamar i vinter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Steinar Lensebakken, Kristians far, sier til Dagbladet at det er en halv seier at Sefo-lederen ville reise tiltale.

Men Trond Christoffersen kom i mindretall i Sefo, fordi både advokaten og polititjenestemannen i utvalget stemte for henleggelse.

Statsadvokaten har etter egen vurdering henlagt saken mot fire polititjenestemenn og Hamar politidistrikt. Dommer Christoffersen mente at saken skulle vært prøvd rettslig.

Steinar Lensebakken er fast bestemt på å bringe statsadvokatens henleggelse inn for riksadvokat Tor-Aksel Busch. Faren har tre uker på seg. Dette arbeidet vil skje etter konferanse med advokat John Arild Aasen, som har bistått familien i saken.

Skuffet

Lensebakken sier at han er skuffet over henleggelsen.

- Men jeg mener vi har et trumfkort i ermet i og med dommer Christoffersens vurdering av dødsfallet. En dommers ord og vurdering må være mer tungtveiende enn en polititjenestemanns. Jeg tenker da på politimannen fra Gjøvik som sitter i Sefo, og som stemte for henleggelse, sier Lensebakken.

19-åringen var overstadig beruset da han ble brakt inn til arresten på Hamar. Han ble ikke framstilt for lege, og ble funnet død etter noen timer. Gjenopplivingsforsøk ble forsøkt, men forgjeves.

19-åringen ble erklært død på Hamar sykehus.

Foretaksstraff

Dommer Christoffersen skriver i sin dissens at risikoen for en feilvurdering av overstadige personers helsetilstand er stor.

- Det er påregnelig at en feilvurdering kan medføre at personer omkommer av rusmiddelforgiftning. Handlingsalternativet ved tvil framstår som nærliggende. Fra Hamar politistasjon til legevakta er det få hundre meter, skriver han.

Sefo har samtidig vurdert om det foreligger tjenesteforsømmelse, grov uforstand i tjenesten og brudd på politiloven, men har konkludert med nei. Dette har statsadvokaten sluttet seg til.

For Hamar politidistrikt har foretaksstraff vært vurdert. Det kan komme på tale som straffereaksjon når enkeltpersoner ikke kan stilles til ansvar.