Seier for Hammern og Birgitte Tengs' fetter

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at konvensjonen ble brutt i det norske rettsapparatets behandling av Ulf Hammern (bildet) og Birgitte Tengs fetter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De norske dommenene i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er nettopp offentliggjort. Både i saken mot Birgitte Tengs fetter og i saken mot Ulf Hammern, konkluderer domstolen med at Norge har brutt menneskerettighetskonvensjonen.

Tengs fetter får 150.000 kroner i erstatning. Samtidig slår domstolen fast at menneskerettighetene er brutt i saken mot Ulf Hammern i forbindelse med Bugn-saken.

I erstatningssaken mot staten som Ulf Hammern reiste etter frifinnelsen i Bugn-saken, ble beløpet beskåret fordi retten mente at han ikke hadde bevist sin uskyld.

I Strasbourg slår retten fast at enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Retten mener norske domstoler ikke har fulgt dette menneskerettighetsprinsippet da Hammerns erstatning ble beskåret av domstolen. Retten i Strasbourg lener seg på oppfatningene i artikkel 5.5 som slår fast at enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkelen, skal ha rett til erstatning som kan inndrives

Artikkel 6.2 i menneskerettighetskonvensjonen fremholder at enhver skal regnes som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Iseptember i fjor tilbød staten Hammern et forlik mot at han trakk saken han hadde anlagt mot den norske stat i Strasbourg. Han valgte å ikke inngå et forlik, men kjøre saken for menneskerettighetsdomstolen. I dag seieret han.

Da saken kom opp for retten måtte Ulf Hammern og kona Jorid låne penger for å kunne reise til Strasbourg for å følge sin egen sak.

- Vi har lånt av studielånet til barna, fortalte de to til NTB da de var i Strasbourg i fjor høst.

Fire saker

Fire saker mot Norge ble i september behandlet i domstolen. Birgitte Tengs fetter, Ulf Hammern fra Bjugn-saken og to andre menn som ble frikjent for seksuelle overgrep, mente alle at Norge har brutt menneskerettighetene.

Tre av dem fikk tirsdag medhold i sine klager til menneskerettighetsdomstolen, mens den fjerde klageren ikke fikk medhold. Både Ulf Hammern og Birgitte Tengs fetter fikk medhold i at den norske staten har brutt menneskerettighetskonvensjonens artikkel 6, paragraf 2.

En 37 år gammel mann er den eneste av de fire nordmennene som ikke fikk medhold. Årsaken til at han ikke fikk medhold er at hans sak er behandlet med forskjellig utfall i to forskjellige rettsinstanser. Han er frifunnet for overgrep i lagmannsretten, men dømt til å betale oppreisning i Høyesterett. EMD-dommen er å forstå slik at man ikke kan dømmes og frifinnes i samme rett, f. eks lagmannsretten, men dette er fullt mulig i to forskjellige rettsinstanser.

Grunnen til at alle de fire klaget, er at alle ble frikjent i straffesakene mot dem i Norge, mens senere erstatningssaker kastet tvil over frifinnelsene.

Dommene er i lagt ut i sin helhet på nettet.

<B>VANT FREM:</B> Domstolen i Strasbourg slår fast at menneskerettighetene ble brutt i saken mot Ulf Hammern.