Seiret i Høyesterett

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens kjennelse i den såkalte babydødsaken, der lagdommerne mente at en kvinnelig sykepleierstudent ikke hadde sannsynliggjort at kjærestens lille sønn døde en naturlig død. Høyesterett refser lagdommerne for uforsvarlig saksbehandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed står dommen i Oslo forhørsrett fast, hvis ikke påtalemyndigheten på nytt tar saken til lagmannsretten. Forhørsretten tilkjente kvinnen nærmere 600000 kroner i erstatning og oppreisning.

Bekymret

Advokat Frode Sulland sier til Dagbladet at den tidligere drapssiktede sykepleierstudenten er veldig lettet over avgjørelsen i Høyesterett.

- Hun jublet i går, men er naturlig nok bekymret over nok en rettsrunde hvis påtalemyndigheten ikke gir seg. Nå trenger min klient ro til å komme videre i livet. Sulland synes at kvinnen er påført en voldsom og helt unødvendig tilleggsbelastning.

Fikk erstatning

Kvinnen gikk til erstatningskrav for påkjenningene hun var utsatt for. 9. desember 1998 fastslo forhørsretten at sykepleierstudenten «mest sannsynlig ikke har foretatt den handling som var grunnlag for siktelsen, nemlig å ha forvoldt Niklas død».

Politi og påtalemyndighet ble kritisert for ensidighet og manglende objektivitet. Kvinnen fikk 393000 kroner i erstatning fordi drapssiktelsen forsinket studiene hennes. I tillegg fikk hun 200000 kroner i oppreisning.

Ikke forsvarlig

Statsadvokaten påkjærte forhørsrettens kjennelse. Lagmannsretten valgte skriftlig behandling, framfor en ny runde i rettssalen. Lagdommerne Jan Martin Flod, Berit Fosheim og Steingrim Bull kom fram til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at kvinnen var uskyldig. De reduserte hennes tilgodehavende fra staten med 270000 kroner.

På vegne av sykepleierstudenten påkjærte advokat Frode Sulland lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som avsa sin kjennelse 6. oktober:

«Etter kjæremålsutvalgets oppfatning kan saksbehandlingen for lagmannsrettens etter en totalvurdering ikke sies å ha vært forsvarlig, og utvalget har på dette grunnlag kommet til at lagmannsrettens kjennelse må oppheves.»

Rystet

Forsvarsadvokaten var rystet over lagmannsrettens behandling.

- Jeg synes det er en skremmende dommerholdning å tiltro seg evnen til å vurdere troverdighet utelukkende på basis av dokumenter og dermed overprøve en grundig muntlig gjennomgang i rettslokalene. Det vitner om at lagdommerne tiltror seg selv en evne til å vurdere bevisene i en sak uten å høre parter, vitner eller sakkyndige forklare seg og bli eksaminert. Da er det betryggende at Høyesterett nå slår fast at en slik rettspraksis er uforsvarlig, sier Sulland. Kjennelsen må oppfattes som en oppsiktsvekkende refs av et dårlig dommerskjønn.