Sejersteds siste pris

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Gjennom sine 17 år som medlem og seinere leder for Den Norske Nobelkomité har professor Francis Sejersted bidratt til gradvis å øke fredsprisens prestisje gjennom tildelinger som til dels har gått direkte inn i kontroversielle politiske konflikter. De modige pristildelingene til Lech Walesa i 1983, til Dalai Lama i 1989 og til Aung San Suu Kyi i 1991, er etterfulgt av håndslag til freds- og forsoningsprosessene i Sør-Afrika, i Øst-Timor og i Nord-Irland. For to år siden bidro prisen til landminekampanjen og Jody Williams til at en internasjonal mineavtale kom i stand. Derfor knyttet det seg stor spenning til Sejersteds aller siste pristildeling før han nå trekker seg tilbake fra Nobelkomiteen.
  • Tildelingen til Leger Uten Grenser er en ukontroversiell, men velfortjent påskjønnelse til en organisasjon som har gjort en uredd humanitær innsats i mange land, som har vist hvor viktig det er å reagere raskt og som har skjønt betydningen av medieoppmerksomhet i en verden der kriger og katastrofer nærmest konkurrerer med hverandre om penger og ressurser. Prisen kan derfor få en viss humanitær betydning, men det er ikke til å komme forbi at dens politiske sprengkraft er atskillig mer begrenset enn det som er tilfelle for en del av de tidligere pristildelingene.
  • Det siste året har flere spektakulære saker bidratt til at menneskerettigheter har fått stadig større vekt i møtet med statlig suverenitet og personlig straffrihet for verdens despoter. I land som Kina er enkeltindividets rettigheter fremdeles underordnet et autoritært system. Pinochet-affæren og FNs krigsforbryterdomstols siktelse av Slobodan Milosevic og hans menn kan imidlertid ha styrket respekten for enkeltmenneskets rettigheter. Denne viktige tendensen gjenspeiles bare et stykke på vei i den siste tildelingen i dette århundret. Kina reagerte voldsomt på spekulasjonene her i Dagbladet om at prisen ville gå til kinesiske dissidenter. De kinesiske forhåndsprotestene viser den store symbolkraften Nobels fredspris kan ha hvis den tildeles riktig person eller organisasjon.