Seks fikk fengsel i «A-gjengsaken»

De seks tiltalte i «gjengsaken» i Oslo byrett er dømt til fengsel i opp til fire år og tre måneder for flere tilfeller av vold, overfall, trusler, tyveri og bortføring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En 31 år gammel mann fikk den hardeste straffen på fire år og tre måneder, etter blant annet å ha banket en mann med balltre. Offeret lå på sykehus i fem uker, og har vært sykemeldt et år etter overfallet.

«Denne hendelsen kunne endt atskillig verre for offeret, som sto helt forsvarsløs overfor to maskerte menn», heter det i dommen. Den eldste av de tiltalte, 31-åringen, er også dømt for bortføring, trusler og brudd på våpenloven.

Overfall, trusler og bortføring går igjen for alle de seks dømte mennene. Flere av mennene er også tidligere dømt for lignende forhold.

Gjengkriminalitet

De seks mennene skal ha tilknytning til den såkalte A-gjengen, mens deres ofre skal tilhøre den rivaliserende B-gjengen i Oslo.

De tiltalte nekter for å tilhøre noen gjeng, uten at retten har funnet grunn til å gå inn på dette. I dommen heter det at hendelsene har sitt utspring i konflikter mellom personer som tilhører ulike grupper eller gjenger med en tilhørighet så sterk at man stiller opp for hverandre dersom noen innen gruppen blir krenket.

De seks mennene av pakistansk opprinnelse er funnet skyldige i det retten beskriver som «utslag av gruppekriminalitet». Om gruppekriminalitet heter det i dommen at «når flere i fellesskap begår voldskriminalitet, er det et uttrykk for feighet, og det øker faren og skadepotensialet betydelig».

Dette er i seg selv straffeskjerpende, og i dommen heter det også at det er grunn til å reagere strengt ved slik kriminalitet.

Ung mann

Den yngste av de seks mennene fylte 17 år da rettssaken startet i slutten av november. Han ble dømt til et år og to måneders fengsel, hvor 60 dager er ubetinget.

En 27 år gammel mann fikk den nest strengeste straffen, som lyder på fengsel i ett år og ni måneder. Denne mannen var også tiltalt for å ha vært med på det groveste overfallet med balltre, men han ble frifunnet for dette.

Sprikende forklaringer

Vurdering av vitnenes troverdighet har vært en utfordring for retten. Flere av forklaringene har fremstått som dels overdrevne, dels unnvikende og dels sprikende. Retten mener at kjernen likevel har vært tydelig og underbygd av bevisene som er lagt fram, blant annet mobilutskrifter, beslag og forklaringer.

Indre logikk har manglet i deler av de tiltaltes forklaringer, noe som har svekket troverdigheten, heter det i dommen.

Under rettssaken har det kommet fram antydninger om at vitner er blitt truet til å endre sine forklaringer. I dommen heter det at retten ikke finner grunn til å gå inn på dette, samtidig som dommeren slår fast at politiforklaringene tillegges desto større troverdighet.

>KUR>(NTB-Jon Even Andersen)