Seks måneder med Sverige

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter at et selvbevisst og til dels selvhevdende Frankrike har styrt EU det siste halve året, er det 1. januar 2001 Sveriges tur til å inneha formannskapet i EUs ministerråd. Under toppmøtet i Nice for to uker siden, lyktes EUs 15 medlemsland - gjennom meget friske forhandlinger - med å finne en felles plattform for en utvidelse av unionen østover. Men det blir en formidabel oppgave for et lite land i Europas ytterkant å drive utvidelsesprosessen videre. Ved siden av utvidelsen, har Sverige satt arbeidsløshet og miljøspørsmål øverst på sin dagsorden.
  • På to områder får svenskene en spesielt vanskelig oppgave. Sverige skal aktivt drive videre EUs pengeunion, uten selv å ha sluttet seg til en felles valuta. Statsminister Göran Persson møter stor folkelig motstand i forsøkene på å legge grunnlaget for en svensk tilknytning til euroen. Vårt naboland skal også iverksette EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, noe som kan romme både nasjonale paradokser og internasjonale brubyggeroppgaver for et alliansefritt land på NATOs utside.
  • For Norge kan det nære forholdet til Sverige gi mye informasjon om EUs interne prosesser. Men dette betyr ikke nødvendigvis at vi kommer i en bedre posisjon for å påvirke beslutningene som blir tatt. Svenskene legger selv vekt på at det ikke finnes noen nordisk blokk innad i EU. Som NATO-land er det ikke gitt at Norge vil ha de samme interesser som Sverige innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Selv innenfor EØS-avtalens område må det skrikes høyt for å bli hørt så langt som til Svinesund. Sveriges EU-program er på 28 sider. To setninger er viet EØS-samarbeidet.
  • Også i utviklingen av EUs nordlige dimensjon kan vi oppleve at norske og svenske prioriteringer ikke vil være helt sammenfallende. Våre sikkerhetsinteresser er knyttet til atom- og miljøspørsmål i Barentsregionen. Svenskene vier Østersjø-området og den russiske enklaven Kaliningrad spesiell interesse. Det aller viktigste spørsmålet er imidlertid forholdet til Russland, der Sverige har tradisjoner som kan komme både resten av EU og Norge til gode.