Seks siktet i fiske-razzia

BERGEN/ÅLESUND/HERØY (Dagbladet): To produksjons- og salgsbedrifter og flere private boliger er ransaket i en storstilt aksjon mot fiskeribedriftene Global Fish International, Global Herøy og Sunnmøre Fiskeindustri.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seks personer er foreløpig siktet for økonomisk utroskap.

Politiet har sperret av området rundt produksjonsanlegget til Sunnmøre Fiskeindustri i Ålesund og jager vekk alle uvedkommende som nærmer seg lokalene til Global Herøy på Herøy.

Grunnlaget for den omfattende aksjonen mot Global Herøy, Global Fish International og i tillegg Sunnmøre Fiskeindustri er en politianmeldelse fra Fiskeridirektoratet.

- Sterk mistanke

- Vi gjennomførte en rutinekontroll ved disse anleggene tidligere i vinter. Våre kontrollører fattet sterk mistanke om at det var manipulert med vektene. Derfor valgte vi å anmelde det vi anser som straffbare forhold til politiet. Vi yter nå ekspertbistand og deltar i aksjonen, sier fiskeridirektør Peter Gullestad til Dagbladet.

Fra 1. januar 1997 er selskapene pålagt å sende pelagisk fisk (makrell og sild) inn på et transportbånd hvor fisken også ruller over en vekt med telleverk. Dette utstyret skal være plombert. Det er her Fiskeridirektoratet og Justervesenet mener at det er blitt manipulert med vektene.

Aksjonsledelsen startet razziaen like før arbeidstidas slutt fredag, skriver Sunnmørsposten.

Produksjonsanleggene på Herøy og i Ålesund ble sperret av slik at det ble mulig å gjennomføre lagerkontroll av fisken.

I alt 40 personer fra myndighetene er involvert i tidenes største aksjon mot fiskeribransjen.

- Nekter skyld

- Vi har siktet i alt to daglige ledere, en tidligere daglig leder, to kaiformenn og en produksjonsarbeider for økonomisk utroskap. Alle er blitt avhørt og løslatt etterpå. De nekter alle straffskyld. Vi valgte å gjennomføre en stor aksjon for å kunne fange opp mest mulig bevis med en gang, sier politiinspektør Arnt-Erik Oust.

Etter det Dagbladet forstår, vil myndighetene granske selskapenes virksomhet gjennom flere år.

Sunnmøre politidistrikt vil i samarbeid med Økokrim, Herøy lensmannskontor, Tollvesenet, Justervesenet og Fylkesskattesjefen gjennomgå store mengder beslag av datamaskiner, disketter og dokumenter. Hensikten er blant annet å finne ut om fiskerne, som har levert fisken til mottakene, har deltatt i et organisert bedrageri. Det vil også bli foretatt kontroll mot salgsoppgaver for å kunne avdekke omfanget av fusket til Global Herøy, salgsselskapet Global Fish International og Sunnmøre Fiskeindustri.

Flere i garnet?

I tillegg til de seks personene som er siktet i saken, kan flere havne i myndighetenes garn etter hvert som etterforskerne får gjort sine undersøkelser.

Politiinspektør Oust sier at det skal være klarlagt at fiskerne som har levert fisken, har fått betalt for det som er blitt registrert på vektene, men han understreker samtidig at det vil bli undersøkt nøye om det kan ha gått svart betaling tilbake for fisk som ikke er registrert. Fiskerne kan også ha tjent stort på å få hente opp mer fisk enn kvoten tillater. En teori er at fiskerne som eksempel har levert en mengde på 100 tonn makrell, fått betalt for 80 tonn og dermed fått anledning til å utvide kvota med 20 tonn. På den måten kan fiskerne også få større muligheter for å hente ut den best betalte fisken, såkalt G6-kvalitet.

- Vi vil også undersøke om kjøperne har fått mer fisk enn de har betalt for, og etterpå har gitt gjenytelser til selskapene som har solgt. Mye arbeid gjenstår, og vi kan ikke utelukke at flere personer vil bli siktet i sakene, sier politiinspektør Arnt-Erik Oust.

STOR AKTIVITET: Representanter fra Sunnmøre politidistrikt, fiskeri-, skatt- og tollmyndighetene saumfarte produksjonslokalene til Global Herøy i går.
POLITISPERRING: Alvoret i situasjonen for de aktuelle fiskeribedriftene på Sunnmøre vises ved at politiet har sperret av produksjonsanleggene til Sunnmøre Fiskeindustri i Ålesund.
BESLAG: Roar Fiksdal fra Justervesenet bar ut kontrollutstyr fra Global Herøy i går. I alt 40 personer fra myndighetene er involvert i tidenes største aksjon mot fiskeribransjen.