Seksuell lavalder

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Flertallet i Seksuallovbruddutvalget har foreslått å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år. I denne alderen modnes og utvikles ungdom svært ulikt, både kroppslig og mentalt. Det er derfor ikke mulig å fastsette en bestemt grense som passer like godt for alle. Vi tror det er en riktig avveining å senke den seksuelle lavalderen med ett år.
  • Åpenheten rundt seksualitet er blitt større, og samfunnets normer er endret. Dagens ungdommer har langt større kunnskaper om seksualitet enn tidligere generasjoner, og burde være bedre i stand til å ta et selvstendig valg. Det er enhver seksuell omgang med noen under den seksuelle lavalder som er forbudt, ikke bare samleie. Seksuelle overgrep mot barn og ungdom knyttet til vold, tvang eller gjennom misbruk av tillit, rammes av andre bestemmelser. Hensikten bak den seksuelle lavalder er å beskytte barn og unge mot en seksuell aktivitet de ikke er modne for. Ved å senke den til 15 år, blir lavalderen slik den er i de andre nordiske land i dag.
  • Blant høringsinstansene til Seksuallovbruddutvalgets innstilling er det ulike syn på utformingen av bestemmelsen om tilfeller der noen påberoper seg villfarelse om en ungdoms alder, og aktsomhetskravet knyttet til oppfatningen av alderen. Bestemmelsen må utformes slik at den gir den unge og svake part et tilstrekkelig rettsvern. Men vi vil advare Valgerd Svarstad Haugland og andre mot å legge symbolpolitikk i en slik vanskelig juridisk avveining. Domstolens praktisering av straffelovens bestemmelser om privatlivets mest intime sfære må under enhver omstendighet basere seg på et visst skjønn.
  • Derimot støtter vi de høringsinstanser som går inn for at lovens aldersgrense for å kunne bruke ungdom i pornografiske blader og filmer bør være 18 år, ikke 15. Dette dreier seg om kommersiell utnytting av ungdom som pornostjerner, ikke om det enkelte unge menneskes frihet til å gjøre seksuelle erfaringer.