Selger flere boliger - men her sliter OBOS

Det viktigste er at Oslo går bra.

ØYNER FORTSATT GODT OSLO-MARKED: OBOS ser lyst på livet i sitt desidert viktigste marked. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.
ØYNER FORTSATT GODT OSLO-MARKED: OBOS ser lyst på livet i sitt desidert viktigste marked. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg/Finansavisen.Vis mer

(Hegnar.no): OBOS-konsernet kan onsdag fortelle om et resultat før skatt på 1.288 millioner kroner i 1. halvår 2019, mot 1.643 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene falt fra 7.240 til 5.365 millioner kroner.

Krevende i Sverige

Konsernets desiderte viktigste forretningsområde, boligutvikling, kan vise til prosjektinntekter på 5.243 millioner kroner i halvåret, ned fra 5.595 millioner kroner i fjor.

Resultatet før skatt gikk fra 807 til 598 millioner kroner.

- Resultatnedgangen skyldes i hovedsak engangsgevinster knyttet til tomtesalg i fjor, samt resultatnedgang i Sverige som følge av at det krevende markedet har fortsatt inn i 2019, skriver OBOS i rapporten.

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj øyner et fortsatt krevende svensk boligmarked, til tross for en viss stabilisering.

- Vanlige folks mulighet til å bytte til en mer hensiktsmessig eid bolig begrenses sterkt av innstramming i lånemulighetene, sier han i en kommentar til rapporten.

I Oslo går det bedre

Kjørberg Siraj forteller videre om et godt marked for nye boliger i Oslo-regionen i 1. halvår 2019.

- Markedet forventes å være godt også fremover, som følge av befolkningsvekst og knapphet på ferdig regulerte boligprosjekter. Hoveddelen av vår aktivitet er rettet mot dette markedet. Boligsalget viser også en solid vekst på 12 prosent (brutto) sammenlignet med 1. halvår 2018, sier han.

- I øvrige deler av landet observeres det imidlertid tendenser til at boligbyggingen er i ferd med å overstige behovet, noe som legger press på både salg, aktivitetsnivå og lønnsomhet, legger han til.

Netto (justert for medeieres eierandel i prosjekter) steg antall solgte boliger fra 1.536 i 1. halvår i fjor til 1.569 i samme periode i år.

Andre økonominyheter:
Har brukt 11 år og 250 millioner kroner
Flere bilmodeller har tredoblet prisen på ti år