Selgers advokat

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Notar-skandalen, der selskapets ansatte drev ulovlig egenhandel av boliger, har en svært god side. Den minner oss om at bransjens folk er drevet av profittmotiver og ønsket om størst mulig inntjening. Meklerne er mildt sagt prisdrivende. Betegnelsen mekler er på ingen måte dekkende hvis man med den forstår at mekleren forvalter begge parters interesser likeverdig. All erfaring viser at eiendomsmeklere er selgers advokat. Både selger og meklerforetak vil ha fordel av om salgssummen blir høyest mulig.

Det kjøperen blir tilbudt er en viss kompetanse i selve kjøpsprosessen, opplysninger om rettigheter, ferdigutfylte kontraktsformularer og en viss garanti mot ren svindel. Dette betaler til gjengjeld kjøper ofte dyrt for i form av priser drevet opp av korte budfrister. Selger må ut med klekkelig meklerhonorar i forbindelse med salg, men vil samtidig dra fordelen av å ha mekleren på lag, i ønsket om å få solgt boligen til høyest mulig pris. Er markedet tregt, hender det til og med at prisene blir drevet opp av fiktive bud.

Kredittilsynets avsløring av Notar-skandalen viser også hvor vanskelige kår selvjustis og etisk tenkning har i bransjen. I den grad det måtte finnes et kall til dette yrket, må det være ønsket om rask fortjeneste. Sant nok fyller eiendomsmeklere en samfunnsmessig funksjon ved å være bindeledd mellom tilbud og etterspørsel. Erfarne meklere vil også utvikle kompetanse når det gjelder å vurdere gode og dårlige kjøpsobjekter. Men vi har til gode å høre om kunder som er blitt frarådet av mekler å kjøpe en bolig som er lagt ut for salg.

I forhold til markedsmekanismene som råder i denne virkeligheten er det derfor bare lover, regler og aktive tilsynsmyndigheter som virker. De mest velstående benytter egne advokater i tillegg til meklerforetakene i kjøpsprosessene. Det er det motsatte av en tillitserklæring. For kjøperne vil det utvilsomt øke regningen ytterligere. Til gjengjeld vil de få utliknet den skjevheten som ligger i systemet, og få bedre grunnlag for det som er blant livets største investeringer.