Selv Milosevichar litt rett

Slobodan Milosevic går til angrep i retten i Haag, og han har jo rett i noe av det han sier.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den som prøver å følge rettssaken mot Slobodan Milosevic i mediene, kunne lett få inntrykk av at alt den mannen sier, er demagogi. Virkeligheten er ikke så enkel.

Milosevic nekter for at særdomstolen for Jugoslavia er rettmessig. Her har han et poeng. Saken burde ha vært ført for Den internasjonale straffedomstolen som nå kommer. Den blir skapt i regulære folkerettslige former, ved en konvensjon som medlemsstatene slutter seg til. Ved det unngår man ubehaget ved at det nærmest blir seierherrene som setter seg til doms over taperne. Men dessverre har ennå ikke mange nok ratifisert konvensjonen. Det skyldes ikke minst USA, som saboterer domstoler hvor også amerikanske statsborgere kan bli tiltalt.

Folkerett

Sikkerhetsrådet har opprettet særdomstolen. Men det står ingenting i FN-pakten om at rådet har fullmakt til å lage domstoler. Folkerett og menneskerettigheter er oppgaver som pakten tillegger generalforsamlingen. Saken burde ha vært behandlet der. Men selv om mange i forsamlingen knurret over at rådet tilranet seg makt, har den i etterhånd bevilget midler til domstolen.

Milosevic har rett i at serberne også ble forfulgt. Da Tito ga Kosovo utstrakt selvstyre i 1974, innledet kosovoalbanerne en storstilt «albanisering». Den serbiske delen av befolkningen svant inn til en tiendedel. Da Milosevic opphevet selvstyret i 1989, ble forholdet endevendt. Nå startet en skånselløs «serbisering».

I 1995 drev kroatene ut 170000 serbere fra Krajina, uten at «det internasjonale samfunn» ytret mer enn vage protester. Andres overgrep mot serbere vakte mindre indignasjon enn serberes overgrep mot andre.

Terror

Milosevic påstår at han førte kamp mot terrorister. Det har han også et visst belegg for. USAs spesialutsending stemplet i 1998 UCK-geriljaen som terrorister og fordømte terroraksjonene deres i Kosovo. Milosevic tok trolig stemplet som en oppmuntring til handling. Men slik var det ikke ment. Året etter provoserte «terroristene» også serberne til å bryte Holbrooke-avtalen om våpenhvile, i forventning om at de fikk NATO med i krigen bare det rant nok blod.

Den tidligere presidenten gir NATO skylden for at ni tiendedeler av den kosovoalbanske befolkningen ble drevet ut av provinsen våren 1999. Også der har han et poeng. Rapportene fra OSSE viser at deportasjonene tok til for alvor nettopp da NATO startet bombingen. De som ikke ble drevet bort med vold og makt, flyktet på grunn av «mishandlingen, plagingen, skytingen, plyndringen, arrestasjonene og drapene». Krig fører til ugjerninger som ikke ville skje i fredstid. NATOs kommanderende general Wesley Clark erklærte da også at de militære myndighetene «ventet til fulle den ondartete handlemåten Milosevic ville gripe til». Likevel startet de krigen.

Overgrep

Milosevic har også grunnlag for å hevde at bombekrigen brøt mot folkeretten. NATO gikk til krig uten mandat fra FN. Amnesty International og Human Rights Watch sendte omfattende dokumentasjon til særdomstolen og anklaget NATO for krigsforbrytelser. I en rapport om klagene pekte den offentlige anklageren på at domstolen ikke hadde myndighet til å ta opp forbrytelser mot freden, å prøve om NATO brøt folkeretten ved å gå til krig. Derimot kunne domstolen ta stilling til forbrytelser begått under krigen. Men overgrepene måtte angivelig overskride et minstemål for å bli stemplet som krigsforbrytelser. Som eksempel på et slikt minstemål nevner rapporten at den tyske general Rendulic ikke ble dømt som krigsforbryter for å svi av bebyggelsen i Nord-Troms og Finnmark i 1944; han anså visst det for militært nødvendig. Legger domstolen an et så generøst spillerom for ugjerninger, kunne NATO foreta seg mangt uten å bli dømt.

Selvsagt fritar intet av dette serberne for ansvaret for egne ugjerninger - eller Milosevic for den skylden han måtte ha i dem. Men det kan være verd å huske at han har rett i noe - og at alle parter begikk ugjerninger. Milosevic får neppe nyte godt av general Rendulics spillerom. Det burde heller ikke andre gjøre.