PARTITOPPER: Nylig avgått fylkesleder og Sogn og Fjordanes førstekandidat både til stortingsvalget i 2013 og til fylkestingsvalget i høst, Frank Willy Djuvik, blir anklaget for en rekke tilfeller av mangelfull bokføring i en revisjonsrapport. Her er han sammen med partileder Siv Jensen. Foto: David E. Antonsen, Firdaposten
PARTITOPPER: Nylig avgått fylkesleder og Sogn og Fjordanes førstekandidat både til stortingsvalget i 2013 og til fylkestingsvalget i høst, Frank Willy Djuvik, blir anklaget for en rekke tilfeller av mangelfull bokføring i en revisjonsrapport. Her er han sammen med partileder Siv Jensen. Foto: David E. Antonsen, FirdapostenVis mer

«Selvsagt har man hatt rutiner som sikrer at ingen kan forsyne seg av kontoer og partiets penger»

Frp-topp Frank Willy Djuvik avviser lovbrudd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet avslørte lørdag at en revisjonsrapport fra Deloitte slakter økonomistyringen i Fremskrittspartiets fylkeslag i Sogn og Fjordane. Mesteparten av kritikken retter seg mot nylig avgått fylkesleder Frank Willy Djuvik. Han har i følge rapporten både tatt i mot fakturaer, gjennomført betalinger og stått for bokføring.

«Frå ein kontrollmessig synsvinkel er dette sjølvsagt uheldig og i strid med anerkjende prinsipp om tilfredstillende intern kontroll. I denne perioden har i praksis laget ikkje hatt nokon kontroll med sine utbetalingar. Det er kritikkverdig at ein stor del av utbetalingane som er gjennomført av fylkesleiaren går til han sine reisekostnader og anna godtgjersle», skriver revisoren i rapporten.

Les hele revisjonsrapporten her.

- Jeg har snakket med revisor, og han kjenner seg ikke igjen i Dagbladet sin beskrivelse av at han skulle ha kritisert eller slaktet regnskapet til Sogn og Fjordane FrP. Han framholder at han har levert en nøktern og konstruktiv rapport til organisasjonens ledelse der han har påpekt de tingene han etter loven har plikt å opplyse om. Han står fast på sin konklusjon som han også har opplyst til årsmøtet i fylkespartiet gjennom tre revisjonsberetninger, sier Djuvik til Dagbladet.

Han viser til at det i beretningene står: «..leiinga har oppfylt plikta si til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg»

Revisor Leif Kilnes i Deloitte vil ikke kommentere Djuviks uttalelse.

- Ikke lovbrudd Både Djuvik og Helge André Njåstad, som leder Frp´s organisasjonsutvalg har påpekt at det bare er Frp´s eget reglement som er brutt og ikke norsk lov. Men i går sa BI-professor Hans Robert Schwencke til Dagbladet at fylkeslagets bokføring kan være i strid med norsk lov.

- Partiloven sitt krav er at «opplysningene skal bokføres korrekt og nøyaktig. Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser at de gjelder partiet eller partileddet». Revisor har i sin beretning slått fast at så har skjedd, og at partiloven således ikke er brutt, sier Djuvik.

Han mener også at Dagbladet overskrift og vinkling ikke står i stil med realitetene.

- Det medfører blant annet ikke riktighet det Dagbladet skriver i ingressen i saken på lørdag at «en fylkesleder som uten kontroll har overført store beløp til seg selv». Det foreligger absolutt ingen utbetalinger til meg personlig uten dokumentasjon og bilag, og selvsagt har man hatt rutiner som sikrer at ingen kan forsyne seg av kontoer og partiets penger, gjennom økonomirapporteringer til styret.

Helt vanlig Han mener også at Dagbladet burde opplyst at mangelen på kvitteringer og reiseregninger stort sett gjelder mindre forhold.

- At en organisasjon eller bedrift kjøper flybilletter til enkeltpersoner som skal reise i regi av organisasjonen/bedriften uten at man ber om å få en egen reiseregning i tillegg til den bokførte kvitteringen på kjøp av flybillett, er faktisk helt vanlig, og langt ifra noe lovbrudd. Og i den sammenhengen er i alle fall følgende utdrag fra revisjonsrapporten relevant:
«Vi har likevel ikkje funne indikasjonar på at noko av dette har ført til vesentlege feil i rekneskapen. Så sjølv om dokumentasjonen på mange vis er mangelfull, finn vi at alle vesentlege kostander er dokumenterte så pass at det er sannsynleggjort at dei vedkjem partilaget si verksemd»