Sender 200 soldater til Afghanistan

Regjeringen har full støtte i Stortinget for å sende en styrke på rundt 200 soldater fra Telemarksbataljonen til Afghanistan.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styrken skal beskytte det afghanske storrådet som skal gi landet en ny grunnlov.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) sier at Norge har reagert raskt på en forespørsel fra NATOs generalsekretær Lord Robertson. Så sent som på ministermøtet i oktober i Colorado Springs sa generalsekretæren at det var kritisk mangel på soldater i Kabul, og sendte forespørselen om ekstra styrker rundt bordet. Tre uker senere gir Norge et positivt svar.

Vakt- og sikringsstyrken vil bestå av et mekanisert infanterikompani på rundt 200 soldater. Den skal være operasjonsklar i slutten av november, og vil oppholde seg i Afghanistan fram til sommeren neste år.

De første tre månedene er styrken knyttet til arbeidet i den grunnlovgivende forsamlingen. Senere blir det trolig snakk om andre oppgaver, uten at Krohn Devold i dag kan si akkurat hva de vil innebære.

Utrygt utenfor Kabul

NATO overtok styringen av den internasjonale sikkerhetsstyrken ISAF i august. Den ledes av Tyskland og teller rundt 5.500 soldater, utstasjonert i hovedstaden Kabul. FN har nå utvidet mandatet for ISAF-styrken, som derfor kan utvide sitt dekningsområde. Tyskland har som første NATO-land vedtatt å sende opptil 450 soldater på ISAF-oppdrag til en nordlig provins, og utplasseringen er i gang. Men mange land nøler ettersom det er svært utrygt utenfor hovedstaden.

Etter et møte i den utvidede utenrikskomité fredag, krevde opposisjonen svar på flere spørsmål knyttet til sikkerheten for soldatene og gjennomføringen av oppdraget. Krohn Devold var da på tjenestereise og kunne ikke møte. Men tirsdag var hun på plass, og både SV og Sp sier seg fornøyd med svarene.

- Vi har fått fyllestgjørende svar, så langt det er mulig å gi svar på spørsmål knyttet til et såpass farlig oppdrag. Det var nødvendig at forsvarsministeren kom til komiteen, sier Sp-leder Åslaug Haga til NTB.

Hun avviser at kravet om Krohn Devolds nærvær bare var et utslag av markeringsbehov hos opposisjonen.

SV-leder Kristin Halvorsen sier det er et viktig oppdrag de norske soldatene skal utføre, og at det er forbundet med betydelig fare.

- Situasjonen er uoversiktlig, men vi har fått de svar det er mulig å gi, sier hun.

Mange utfordringer

Forsvarsministeren sier den norske styrken vil bli tungt utrustet, ettersom det kan oppstå farlige situasjoner.

- Det er nok av grupperinger, både al-Qaida og andre, som ikke er interessert i at Afghanistan utvikler seg i demokratisk retning og at landet får en grunnlov. Vi må være forberedt på at det kan bli både trusler og terroranslag, sier Krohn Devold til NTB.

Det afghanske storrådet Loya Jirga skal tre sammen i desember for å gi landet en grunnlov, som så baner veien for valg i juni 2004.

Forsvarsministeren opplyser at Norge allerede hadde bestemt for å sende en kontingent til ISAF i januar-februar neste år, men at dette nå framskyndes etter bønnen om flere soldater fra Lord Robertson.

- Jeg er godt fornøyd med møtet i dag og at det er full oppslutning på Stortinget for at Norge skal sende soldater til Afghanistan, sier forsvarsministeren.

Sp-leder Åslaug Haga sier til NTB at utenrikskomiteen har bedt regjeringen om en helhetlig gjennomgang av norske styrkers engasjement ute.

- Vi ønsker en prioriteringsdebatt. Nå er Norge inne i Afghanistan og Irak. Kanskje blir det fredsbevarende operasjoner i Sudan. Dessuten er Midtøsten nevnt av utenriksministeren som en konflikt der NATO, med partenes godkjennelse, kanskje kan spille en rolle. Og hva skal være FNs plass i alt dette, sier Haga.

(NTB)