Bane NOR avvikler kildesorteringen:

- Sender et svært uheldig signal

Bane NORs avgjørelse om å avvikle kildesorteringen på Oslo S møter motstand.

UENIGE: Dagbladet snakket med folk på gata om Bane NORs avgjørelse om å fjerne kildesorteringen. Reporter/video: Mina Ridder-Nielsen Janssen / Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet. Vis mer

- Det er jo ikke bra, sier en av de reisende på Oslo sentralstasjon.

Flere Dagbladet har snakket med på Oslo S torsdag, sier de er negative til Bane NORs beslutning om å slutte med kildesortering på Oslo S (se video øverst i saken).

Det var NRK Østlandssendingen som omtalte saken først.

SLUTTER: Bane NOR slutter med kildesortering på Oslo Sentralstasjon. Foto: Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet
SLUTTER: Bane NOR slutter med kildesortering på Oslo Sentralstasjon. Foto: Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet Vis mer

Ordningen fungerer ikke

Harry Korslund, pressekontakt i Bane Nor, forteller til Dagbladet at årsaken er at ordningen ikke fungerer som tiltenkt.

- Vi har hatt et opplegg gjennom lengre tid med kildesortering med egne søppelkasser for restavfall, plast og papir på Oslo S. Systemet er godt tilrettelagt, men folk har det travelt og kaster søpla i første og beste søppelkasse.

- Søpla, som i utgangspunktet skulle være kildesortert, kan vi derfor ikke garantere for at er sortert. Derfor avvikler vi sorteringen og behandler søpla i felles avfallsdunker, forteller Korslund videre.

- Helt feil beslutning

Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, mener Bane NORs beslutning er feil.

- I en tid hvor miljøproblemene aldri har vært større, trengs det flere løsninger, ikke færre. Å fjerne sorteringen helt sender et svært uheldig signal, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Hun mener at dersom sorteringen er for dårlig, burde heller Bane NOR se på hvordan de kan tilrettelegge sorteringen og hvordan de ulike fraksjonene kan synliggjøres.

På spørsmål om hvorfor Bane NOR ikke velger å merke søppelkassene tydeligere i stedet for å avvikle systemet, svarer Korslund:

- Når vi nå oppdager at søppelet i relativt stort omfang blir usortert så gjør vi dette tiltaket her nå. Det kan tenkes at det blir tatt nye vurderinger om nye løsninger.

Avvikles flere steder i landet

Oslo S er Norges travleste knutepunkt med rundt 150-160 000 personer innom hvert døgn. Ifølge Korslund vil kildesorteringen i første omgang avvikles ved Oslo S.

Dette vil skje i nær fremtid. Deretter vil det mest sannsynlig avvikles også ved andre stasjoner.

- Kildesorteringen vil bli erstattet av større fellesdunker som blir håndtert som restavfall når vi leverer dem fra oss. Da halverer vi antallet plastposer, sier Korslund og bemerker:

- Det er hvert fall en liten miljøgevingst.

- Vi må sortere mer

Mange har engasjert seg i kampen mot et økende søppelproblem gjennom tiltak som eksempelvis Strandryddeuka.

- I dag er forbruk en av de store miljøutfordringene vi må løse. I tillegg til å minimere avfallet, må bedrifter også jobbe for å sikre en god sortering av det avfallet bedriften deres genererer, sier Naturvernforbundets Silje Lundberg.

Lundberg forteller videre at Norge har et delvis uttalt mål om å gjenvinne 80 prosent av ordinært avfall. I 2015 lå dette på 77 prosent - en nedgang fra 80 og 81 prosent i henholdsvis 2012 og 2013.

Hun sier også at avfallsmengdene har blitt fordoblet i løpet av de siste 25 årene.

Lundberg mener at det er utenfor eget hjem, slik som ved offentlige knutepunkter som Oslo S, at forbedringspotensialet er størst.

- Her må vi som forbrukere bli bedre, men det må også sørges for god nok merking og informasjon om sorteringsstasjonene.