Seniorsuget

Vi skal visst være mer ettertraktet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Igjen ser vi hvordan markedskreftene klarer mer enn velmenende politikere. Nå drar eldre arbeidstakere, såkalte seniorer, nytte av økt etterspørsel. Behovet for arbeidskraft generelt har økt verdien av grånende kolleger. Holdningen til å ha oss i staben er endret i positiv retning. Det går fram «Norsk seniorpolitisk barometer» som Synovate utarbeider for Senter for seniorpolitikk. Undersøkelsen viser at 44 prosent av befolkningen mener at arbeidstakere i 50-årsalderen er mer ettertraktede nå enn for fem år siden. Blant ledere i arbeidslivet mener 68 prosent at gruppen 50 pluss er mer ettertraktede enn tidligere.

Like fullt mangler mange norske virksomheter planer for å beholde seniorene. Bare 38 prosent av de private bedriftene har en slik strategi, mens 75 prosent av offentlige virksomheter har det.

Seniorkverna maler med andre ord langsomt. Det tar tid å endre stadig mer positive holdninger til konkrete tiltak. Synovate har laget dette barometeret siden 2003. I alle år siden har det vært høykonjunktur og stigende etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig har det vært skrevet veldig mye om den forestående eldrebølgen som vil skylle over landet og som er bakgrunnen for det nye pensjonssystemet. Samfunnet har ikke råd til at folk pensjonerer seg for tidlig. Derfor må det nye systemet stimulere eldre arbeidstakere til å jobbe lengst mulig. Det skal lønne seg i forhold til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, med mindre man jobber ved siden av førtidspensjonen. Og mens utformingen av pensjonssystemet har karakter av pisk, skulle en aktiv seniorpolitikk være ei gulrot. En aktiv seniorpolitikk må være noe annet enn ren nød: «nå er arbeidsmarkedet så stramt at vi trenger deg likevel» eller «fortsetter du, blir du belønnet kraftig økonomisk i form av en bedre pensjon». En god seniorpolitikk må innebære at eldre arbeidstakere har lyst til å fortsette å jobbe, at kompetansen blir brukt og verdsatt av ledelse og kolleger, og at arbeidssituasjonen blir tilrettelagt. Der gjenstår det atskillig. Det har blitt med en stortingsmelding som nesten ikke har fått oppmerksomhet.

Nå er mangelen på arbeidskraft blitt så prekær at det skal igangsettes en nasjonal strategi som skal øke lysten på eldre arbeidstakere ytterligere. Torsdag i neste uke er det premiere for kampanjen med toppkjendisene i norsk arbeidsliv som deltakere. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen vil kaste glans over begivenheten og få overlevert SSPs strategiplan. LO-leder Roar Flåthen vil være der. Sigrun Vågeng og Lars Christian Berge fra NHO likeså, mens den rustne seniortrubaduren Jonas Fjeld vil underholde. Kanskje hadde det vært en idé å invitere den like modne Halvdan Sivertsen med hans refreng. :«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli».

Apropos dette refrenget: Av seniorbarometeret framgår det at hele 76 prosent av de spurte er mot en fast øvre aldersgrense. Den er i dag 70 år for de fleste, og lavere for en del spesielle yrker og innebærer at arbeidstakerne må slutte enten de vil eller ei. Flertallet vil at helse og arbeidsevne skal avgjøre om vi får fortsette utover aldersgrensen. For gamle vil vi aldri bli.