Lysbakken mener Frp har sviktet de eldre

- Sensasjonelle løftebrudd

Pensjonistene taper kjøpekraft og blir fattigere under dagens regjering, hevder SV-leder Audun Lysbakken. Frp ber ham feie for egen dør.

UENIGE: SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen og finansminister Siv Jensen har full anledning til å gjøre noe med den negative kjøpekraftutviklingen for landets pensjonister. Her fra vandrehallen på Stortinget.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
UENIGE: SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen og finansminister Siv Jensen har full anledning til å gjøre noe med den negative kjøpekraftutviklingen for landets pensjonister. Her fra vandrehallen på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Å fjerne den årlige underreguleringen av pensjonene var ett av ni eldreløfter som Fremskrittspartiet la fram foran valget i 2013. Seks år seinere er løftet ennå ikke innfridd.

Foran Frp's landsmøte, som starter på Gardermoen på fredag, kommer Lysbakken med knallharde utfall:

- Vi har å gjøre med et sensasjonelt løftebrudd fra Fremskrittspartiet og Siv Jensens side - en ren eldrebløff, sier SV-lederen til Dagbladet.

Han viser til at pensjonistenes kjøpekraft er blitt redusert de siste fire åra, og at det i år ligger det an til et nulloppgjør.

Lysbakken er på linje med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som i Dagbladet mandag slo fast at inntektsutviklingen til landets pensjonister nå er så svak at situasjonen ikke kan fortsette.

- Men vi har en annen resept for hva som bør gjøres enn LO og Ap, sier han.

- Slår tilbake

SV og Fremskrittspartiet var alene om å stemme imot da Stortinget vedtok pensjonsreformen i 2005. Seinere har begge partier lojalt styrt på reformens prinsipper i regjering.

Likevel mener Fremskrittspartiets Erlend Wiborg at SV har et større ansvar enn Frp for den såkalte underreguleringen - som i klartekst innebærer at pensjonene ikke skal vokse like mye som lønnsveksten.

- Selvsagt. Forslaget om denne underreguleringen ble fremmet mens SV satt i regjering. At vi styrer på et regelverk som andre har bestemt, er noe annet enn å være med å bestemme regelverket selv, sier Wiborg.

Frp-representanten som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener kritikken fra SV er hul.

- Vi har ikke fått gjennomslag for å reversere pensjonsreformen som LO, Ap og SV står bak og erkjenner at vi ikke får gjort noe med underreguleringen nå, men poenget er jo at det er de rødgrønne som står bak dagens system, sier Wiborg.

- Har gjort mye

Om ikke den årlige underreguleringen av pensjonene er omgjort, så har Frp i regjeringen klart å forbedre økonomien til store grupper av pensjonister, mener Wiborg.

- Vi har redusert avkortingen for gifte og samboende pensjonister, gjennomført en rekke skattelettelser og samlet hevet minstepensjonen med 12 000 kroner siden 2013. Mye av dette har SV gått imot, sier han.

- Frp er klasseblinde, og ikke et eldreparti, men et eliteparti. Det er de velstående som først og fremst er blitt sponset med store skattelettelser, repliserer Lysbakken.

- Men minstepensjonistene har jo i tre budsjettomganger fått 4 000 kroner mer?

- Jo, men det er eldre med lave pensjoner som vi er særlig bekymret for. De som har litt mer enn minstepensjon, er de store taperne nå. Det er disse eldre som regjerngen først og fremst har sviktet, svarer SV-lederen.

- Flaut

Lysbakken mener Wiborg utviser «herlig frekk dobbeltmoral» når han tilskriver SV et større ansvar for underreguleringen av pensjonene enn Frp selv har.

- Et parti som styrer Norge på sjette året kan ikke løpe fra ansvaret og skylde på oss. Det er pinlig å se på, for Wiborg og Frp har 100 prosent ansvar for denne situasjonen selv, sier SV-lederen.

Han sier SV støtter Frp's primærønske om å fjerne underreguleringen, men siden det ikke er aktuelt for regjeringen å endre på dette nå, ber han om støtte til andre endringer.

- Pensjonistorganisasjonene bør få forhandlingsrett ved trygdeoppgjørene. I tillegg bør vi innføre et gulv som sikrer at pensjonistene opprettholder sin kjøpekraft i år med lav lønnsvekst, sier Lysbakken.

Sier nei til Ap

Forslaget til Ap som LO stiller seg bak, innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med et gjennomsnitt av forventet lønns- og prisvekst.

- Dette er helt i tråd med pensjonsforliket. For faktoren på 0,75 prosent var bare en måte for departementet å operasjonalisere dette med underregulering på, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagbladet mandag.

Aps forslag får lunken mottalelse av både Frp og SV, som frykter modellen vil slå dårlig ut for pensjonistene når veksten i økonomien nå er i ferd med å ta seg opp.

- Vi har i stedet fått gjennomslag for en full gjennomgang av pensjonsreformen. Det ble enighet om dette på Granavolden, og vi håper selvsagt at utvalget som skal nedsettes, vil konkludere med at underreguleringen er urettferdig, at den slår uheldig ut og at den bør fjernes, sier Wiborg.

... og til SV

Wiborg og Frp sier også nei til SV, som for fjerde år på rad foreslår at trygdeoppgjøret skal sendes til Stortinget som egen sak i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

- Det er bedre å ta dette på høsten. Da har vi fasiten for lønnsoppgjørene og bedre tall for inflasjonen, sier Wiborg.

Lysbakken mener svaret ikke står till troende, og viser til at det var dagens regjering som endret den årelange praksisen med å legge trygdeoppgjøret fram for Stortinget på våren.

- Det er på våren trygdene faktisk reguleres, altså kommer saken på høsten mange måneder for seint. Enda viktigere: Før ble det fremmet som en proposisjon, med forslag til vedtak i Stortinget. Nå er det en melding, hvor Stortinget ikke inviteres til å ta ansvar for resultatet gjennom vedtak, sier SV-lederen og fortsetter:

- Frp og regjeringen har gjemt bort saken og prøvd å unndra trygdeoppgjøret fra behandling på Stortinget.