Senterpartiet brukte penger ulovlig i valgkamp

Senterpartiet satt igjen med et overskudd på 500 000 etter fornybar energiprosjektet. Disse pengene gikk rett til egen kasse, og dekket 1/5-del av partiets valgkamputgifter.

Foto: Scanpix
Foto: ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Pressemelding Etter noen hektiske uker valgte Senterpartiet i kveld å framlegge sitt regnskap for valgåret 2009 til pressen.  

Det var ikke ment for å reinvaske partiet, men for å legge alle kort på bordet, vektla generalsekretær, Knut M. Olsen.  

Senterpartiet fikk inn 900 000 kroner fra ulike kraftselskap til prosjektet om fornybar energi.  

Deriblant var 700 000 kroner ulovlig partistøtte fra de offentlige eide selskapene, Eidsiva Energi og Troms Kraft.  

Prosjektet ble langt billigere enn antatt, og hadde bare en prislapp på 380 000 kroner.

Dermed satt Senterpartiet igjen med et overskudd på om lag 520 000 kroner.  

Istedenfor å betale disse pengene tilbake til kraftselskapene, tok Senterpartiet dette som støtte.

Støtten utgjorde så mye som en femtedel av partiets samlede valgkamputgifter.  

Kraftselskapene selv hevder hardnakket at de ikke ante at deres støtte ble bruk av Senterpartiet under valgkampen, og at det bare skulle brukes til fornybarprosjektet.  

— Vi var ikke klar over at det var regna som partistøtte. Jeg trodde det var et eget prosjektregnskap, sier Rinnan hos Eidsiva Energi, sa direktør i Eidsiva Energi, Ola Mørkved Rinnan til Dagbladet i forrige uke.    

Men generalsekretær Olsen mener det var problemfritt at pengen ble brukt som partistøtte, og ble brukt under valgkampen.

Han mener ingen bør føle seg lurt:  

— Det forelå ingen avtale tilknytta bruken av midlene. Dermed plikter vi å ta det inn som partistøtte. Derfor bokførte vi det som støtte. Det var frie midler som kunne brukes i valgkampen, sier Olsen til Dagbladet.  

— Jeg kan ikke se at noe har havna urettmessig i vår kasse.  

I et skrive utlevert til pressen skriver Senterpartiet at det allerede i desember 2008 var forventa at Senterpartiet ville sitte igjen med midler anslått til 500 000 kroner.  

Olsen ville ikke si noe om hvor viktige disse pengene var for Senterpartiets valgkamp:

— Jeg tror ikke man kjøper stemmer i Norge.  

— Burde hatt prosjektregnskap Det ble ikke ført verken prosjektbudsjett eller regnskap for fornybar energi-pengene.  

Ut ifra regnskapet Senterpartiets framla i kveld, kan man i hovedsak spore at pengene fra Glommen Skog og Eidsiva Energi gikk til valgkamp, mens de 500 000 fra Eidsiva Energi ble ført opp som andre inntekter, og gikk i hovedsak til utgifter til administrativ jobbing.  

— Det burde etter min mening vært ført et prosjektregnskap, men det ble det ikke. Hvorfor det ikke ble det, vet jeg ikke. Det må prosjektgruppa svare for, sier Olsen til Dagbladet. 

 Leder for prosjektgruppa var i all hovedsak SP-vennen Steinar Dvergsdal fra Felleskjøpet, og fra Senterpartiet satt daværende generalsekretær, Ivar Egeberg.  

Egeberg er også mannen som presenterte samarbeidet som et «informasjonsprosjekt fram mot valget» for ei arbeidsgruppe i Senterpartiet desember 2008.  

— En glipp Det er også hans navn på giroen som kraftselskapene benyttet seg av.  

Det er også Egeberg som i hovedsak hadde ansvar for pengene som kom inn til prosjektet.  

— Er det sånn at deres mann i prosjektgruppa hadde ansvar for at man ikke sjekket opp at to av selskapene var offentlige eid, og dermed at støtten var ulovlig?  

— Å plassere skyld blir feil. Det var en menneskelig feil, en glipp. Man burde ha visst, men gjorde ikke, forklarer Olsen.  

— Frikjent for habilitetsspørsmålet? Kveldens gjennomgang, viste også når kontakt mellom kraftselskapene og Senterpartiet ble oppnådd.  

Det har vært sådd tvil om habiliteten til olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen, samt statssekretær i samme departement, Sigrid Hjørnegård.  

Departementet behandlet flere konsesjoner som gikk i favør av Troms Kraft og Eidsiva Energi.  

Gjennomgangen viste at flere av konsesjonene ble behandlet før pengene fra kraftselskapene nådde Senterpartiet.  

Om dette regnvasker blant annet statssekretæren og ministeren, ville ikke Olsen direkte kommentere:  

— Når det gjelder habilitetsspørsmål er det lovavdelingen i justisdepartementet som tar seg av dette. All informasjon som vi legger fram er offentlig, avslutter Olsen.