Senterpartiet ilagt en bot på 200 000 kroner

Senterpartiet har brutt bokføringsloven, fastslår Økokrim.

ETTERFORSKET: Etter Økokroms etterforskning blir Senterpartiet ilagt en bot på 200 000 kroner. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
ETTERFORSKET: Etter Økokroms etterforskning blir Senterpartiet ilagt en bot på 200 000 kroner. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både partiets tidligere generalsekretær, Ivar Egeberg, og en ekstern kommunikasjonsrådgiver, er begge ilagt bøter på 50 000 kroner, melder Økokrim i en pressemelding på sine nettsider.

Fornybart prosjekt
I desember startet Økokrim etterforskningen av partiet etter at det ble avklart at Senterpartiet hadde brutt loven som ikke gir dem mulighet til å motta pengestøtte fra de statlige selskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft.

Det var i forbindelse med «Prosjekt Fornybar energi» at Økokrim har funnet straffbare overtredelsene i regnskapslovgivningen.

- Etterforskingen er nå avsluttet og Økokrim har funnet grunnlag for å utferdige et forelegg til Senterpartiet på 200 000 kroner for overtredelse av bokføringsloven § 15 jf § 10, skriver Økokrim i pressemeldingen.

Økokrim legger til grunn at Senterpartiet «utferdiget eller medvirket til at det ble utferdiget ni fakturaer som ikke hadde korrekt og fullstendig innhold med hensyn til beskrivelse av den utfakturerte ytelsen og/eller angivelse av partene».

Bot til Egeberg
I tillegg ilegger Økokrim partiets tidligere generalsekretær, Ivar Egeberg, en bot på 50 000 kroner for medvirkning til de samme forholdene, skriver Økokrom

Ole G. Hertzenberg er den eksterne kommunikasjonsrådgiveren som også er ilagt en bot på samme måte som Egeberg.

Går fri Økokrom mener ledelsen i Sp ikke har vært delaktig i de ulovlige fakturaene.

- Etterforskingen har ikke gitt grunnlag for å si at styret i Senterpartiet har vært delaktig ved utformingen av fakturaene. Ved fastsetting av bøtenes størrelse er det foruten de straffbare forholdene tatt hensyn til de siktedes inntekts- og formuesforhold. Det er videre vektlagt i formildende retning ved straffeutmålingen at de siktede har samarbeidet for å opplyse saken, noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt, står det i pressemeldingen.

- Innstilt på å betale
Senterpartiet sier i en pressemelding at de tar Økokrims avgjørelse til etterretning.

- Partiledelsen tar ansvar for de feil som er gjort. Sentralstyret er i dag informert om avgjørelsen til Økokrom, og vi vil gjøre et vedtak i saken om kort tid. Arbeidsutvalget i Sp er innstilt på å vedta forelegget, sier Liv Signe Navarsete i pressemeldingen.

Sps pressemelding legger vekt på at Økokrim slår fast at etterforskningen ikke har funnet grunnlag for at Sentarpartiets styre har vært delaktig i utformingen av de ulovlige fakturaene.

- Saken har vært krevende for Senterpartiet. Men vi har tatt tak i partiet, blant annet ved å bytte revisor og gått gjennom rutiner og retningslinjer for å sikre at lignende hendelser ikke skal skje på nytt, sier Navarsete.