HØYRE VIL IKKE GI SEG: Oslo Høyre ønsker ikke uten videre å godta konklusjonen Raymond Johansen hadde på varslene mot Inga Marte Thorkildsen. Kampen om en omkamp avgjøres trolig i kveld - til fordel Thorkildsen og Johansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
HØYRE VIL IKKE GI SEG: Oslo Høyre ønsker ikke uten videre å godta konklusjonen Raymond Johansen hadde på varslene mot Inga Marte Thorkildsen. Kampen om en omkamp avgjøres trolig i kveld - til fordel Thorkildsen og Johansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Ser flere feil i Raymonds «frikjennelse» av Inga Marte: Krever full gransking av varslerskandalen i Oslo

Men Oslo Ap stanser trolig kravet allerede i kveld.

Opposisjonen i Oslo er ikke fornøyd med at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) behandlet varselsakene mot Inga Marte Thorkildsen (SV). De ser også flere feil i selve behandlingen av varslene.

I kontrollutvalget i kommunen i dag legger Høyre derfor fram krav om at kommunerevisjonen må foreta en ny gransking av alle varslene mot Thorkildsen. Det er ventet at Frp, som tidligere har ønsket en slik gransking, vil støtte forslaget.

Kontrollutvalget møtes tirsdag ettermiddag og skal da vurdere forslaget.

Usikkerhet om politiske hensyn

I forslaget skriver Høyre at de rett og slett ikke stoler på at det ikke var politiske hensyn som gjorde at Raymond Johansen frikjente skolebyråd Thorkildsen fra påstandene i varslene fra Utdanningsetatens ledelse.

«Det er prinsipielt uheldig dersom byrådsleders gjennomgang blir stående uten at et uavhengig organ på selvstendig grunnlag går gjennom og vurderer de ulike varslene. Ved en slik framgangsmåte vil det nødvendigvis være usikkerhet om politiske hensyn preger den samlede vurdering og konklusjon», står det i forslaget.

Det hadde over lang tid vært et anstrengt forhold mellom byrådet og Utdanningsetaten, Norges største etat med 15 000 ansatte.

I høst ble forholdet ytterligere anstrengt da etatens ledelse sendte inn tre varsler på skolebyråd Thorkildsen.

- Fikk det siste ordet

I tre anonyme varsler beskyldes hun for blant annet mobbing, trakassering og regelbrudd. Som Dagbladet tidligere har skrevet, er det også kommet påstander om brudd på taushetsplikten og «gravlegging» av brysomme dokumenter.

Opposisjonen på rådhuset ser en rekke med mulige feil i måten varslene mot Thorkildsen er blitt behandlet på.

De reagerer blant annet på at byråden har fått «det siste ordet» og dermed kunne «redusere grunnlaget for kritikken i varslernes uttalelser». Opposisjonen reagerer også på saken Dagbladet skrev, hvor det er påstander om at Thorkildsen under et komitémøte brøt taushetsplikten, og krever at denne saken får en bredere gjennomgang.

- Det vi har fått så langt er en rapport fra internrevisjonen som er bestilt av byrådslederen. Slår vi oss til ro med den har byrådslederen gransket sin egen byråd og indirekte seg selv. Høyre mener en uhildet aktør, kommunerevisjonen eller andre som de velger, bør ettergå varslene og ikke minst gi Utdanningsetaten samme mulighet til å kommentere saken som byråden har sluppet til med, såkalt kontradiksjon. Saken er alt for alvorlig til at vi slår oss til ro uten å foreta en helhetlig og selvstendig gjennomgang av varslene mot byråd, byrådsavdeling, og implisitt byrådslederen, skriver forslagsstiller Ola Kvisgaard (H) i en e-post til Dagbladet.

Ap kan stanse revisjon av Johansen

Men Oslo Ap kommer trolig til å si nei til forslaget.

Med sine tre stemmer i kontrollutvalget, er partiet til Johansen etter alt å dømme tungen på vektskåla som stanser en slik ny gransking av varslene mot Thorkildsen.

- Vårt utgangspunkt er det blir feil med en ny gjennomgang nå, bekrefter Rune Tokle, fraksjonsleder for Oslo Ap, overfor Dagbladet.

- Hvorfor vil dere ikke ha mer informasjon på bordet?

- Det er byrådslederens ansvar å vurdere om han har tillit til en byråd eller ei. Nå har byrådslederen behandlet saken, og da tenker vi det er nok.

- Det kan virke som om dere bare vil drepe en brysom sak for byrådet?

- Jeg kan forstå det, men folk må stole på at vi som sitter i kontrollutvalget var integritet til å utføre mandatet vi er valgt til å gjøre. Hvis vi hadde ment det var nødvendig med en ekstern gransking, så hadde vi gått inn for det. Men nå har utdanningsdirektøren gått av og vi må se framover. Dette handler om best mulig bruk av kontrollutvalgets ressurser, sier Tokle.