STYRKER SEG: Oppsvinget i norsk økonomi er ventet å styrke seg i år, på tross av et markant fall i boliginvesteringene, ifølge DNB Markets' ferske rapport «Økonomiske utsikter». Foto: Scanpix
STYRKER SEG: Oppsvinget i norsk økonomi er ventet å styrke seg i år, på tross av et markant fall i boliginvesteringene, ifølge DNB Markets' ferske rapport «Økonomiske utsikter». Foto: ScanpixVis mer

Ser sterkere norsk økonomi

Oppsvinget i norsk økonomi fortsetter, men bremses av boliginvesteringer, handelskrig og varmt vær, fastslår DNB Markets.

(Hegnar.no:) «Oppsvinget i norsk økonomi er ventet å styrke seg i år, på tross av et markant fall i boliginvesteringene», skriver DNB Markets i sin ferske rapport «Økonomiske utsikter».

Solid vekst i bedriftsinvesteringene, samt godt driv i forbruk og eksport, bidrar ifølge meglerhuset til at veksten løfter seg fra 1,9 prosent i fjor til 2,3 prosent i år.

«Fremover anslår vi at den innenlandske etterspørselen holder seg solid, mens handelskrigen mellom Kina og USA bidrar til å bremse oppgangen gjennom noe svakere eksportvekst og litt lavere vekst i industriinvesteringene. Vi legger imidlertid til grunn at utslagene blir relativt moderate så lenge vi unngår en global handelskrig. Totalt anslår vi en vekst i fastlandsøkonomien på om lag 2 prosent de nærmeste årene. Det er marginalt høyere enn det vi anser som den normale veksten i norsk økonomi og bidrar til at ledighetsraten kryper videre nedover», heter det.

Meglerhuset tror veksten vil bremse opp i 2021 som følge av en amerikansk resesjon, som demper etterspørselen globalt og gir strammere finansieringsvilkår også for norske bedrifter.

Boliginvesteringene steg kraftig i 2016 og 2017 og nådde i fjor 7,2 prosent av fastlandsøkonomien. Ifølge DNB Markets er det det høyeste nivået siden før den norske bankkrisen i 1988. Igangsettingen av nye boliger har nå falt med 20 prosent fra toppen i juli 2017.

«Det varsler at investeringene i nye boliger vil avta fremover. Vi forventer dessuten at igangsettingen vil falle noe videre, ettersom den fortsatt er på et høyt nivå i lys av dalende befolkningsvekst», heter det i rapporten.

Forbruksveksten endte på 2,5 prosent i fjor etter en solid innhenting i kjølevannet av et svakt 2016. Oppgangen i forbruket så langt i år indikerer noe svakere vekst. Det varme været i sommer har gitt høyere elektrisitetspriser. Det demper veksten i husholdningenes kjøpekraft i år.

DNB Markets legger til grunn at dette delvis slår ut i en lavere sparerate, men at det også vil dempe forbruksveksten noe i år og neste år.

Styringsrenten er i dag 0,50 prosent. DNB Markets tror renten frem til sommeren 2019 vil ligge på 0,75 prosent, etter en heving nå i høst. I august 2019 ventes renten å ligge på 1,00 prosent, stigende til 1,50 i august 2020 og 1,75 prosent i august 2021, fallende til 1,25 prosent i august 2022.

Andre økonominyheter:
- Nøytralvekt i aksjer er mest passende nå
DNB Markets venter lavere ledighet