Sett pris på menn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den omstridte loven om 40 prosent kjønnskvotering i bedriftsstyrer vil tre i kraft fra nyttår. Det er en radikal og dristig lov, som demonstrerer at politikk fremdeles handler om mer enn å forvalte oljefondet. Loven vil rokke ved inngrodde maktstrukturer som det ellers ville tatt flere tiår å endre. Både signaleffekten og den reelle utskiftingen er i praksis et formidabelt systemskifte som vil gi gjenlyd i hele samfunnet.

 Kritikken av loven er massiv og høylytt. Først tok ikke næringslivet lovforslaget på alvor. Det ble dels forsøkt latterliggjort, dels avvist som urealistisk. NHO bedyret stadig at dette skulle næringslivet fikse selv. Men selv med en lov som riset bak speilet, har kvinneandelen bare økt fra sju-åtte prosent til 11 prosent siden forslaget ble fremmet. Det viser i beste fall at bedriftene verken har vilje eller evne til å omgjøre festtalene til virkelighet; i verste fall avslører det en blind tro på at kompetanse og dyktighet er forbeholdt ett kjønn.

 Kvotering er et velprøvd og effektivt virkemiddel for å rette opp strukturell ubalanse i samfunnet; ikke bare her i landet, men selv i kapitalismens høyborg, USA. Når næringslivet hevder at det er et utilbørlig inngrep i den private eiendomsrett, synes man å tro at bedrifter er unntatt de lover og normer resten av samfunnet retter seg etter. De samme argumentene ble reist mot bedriftsdemokratiet, uten at noen i ettertid vil påstå at det har vært en ulykke. Tvert imot.

 Spørsmålet som gjenstår er hvordan loven skal håndheves. For at loven ikke skal bli ufarlig, krever det sanksjoner som gjør at det koster å bryte den. Likestillingsminister Karita Bekkemellem mener det betyr tvangsoppløsning, som er straffen for brudd på andre styrekrav. Umiddelbart synes det logisk å sidestille kvotering med for eksempel ansattes representasjon. Likevel mener vi tvangsoppløsning er for drastisk i første omgang. Det er eierne, ikke arbeidsplassene, som må betale prisen. Høye dagbøter er sanksjoner som svir. Da blir det tydelig for alle hvor høyt bedriften verdsetter sine menn.