Setter opp renta

Norges Bank setter opp renta med 0,25 prosentpoeng.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å heve foliorenten - altså styringsrenten - med 0,25 prosentpoeng  til 2 prosent.

Foliorente er den styringsrenten Norges Bank benytter som hovedvirkemiddel i sin pengepolitikk.
 

Det er den renten som bankene får på innskudd på side reserver i Norges Bank. Norges Banks foliorente er bestemmende for innlånsrentene til bankene og også for deres utlånsrenter til sine kunder. Norges Bank har rentemøte ca. hver 6. uke.

Stabilt

Sjansen for fremtidige renteøkninger har blitt mindre enn ved forrige inflasjonsrapport.

Årsaken til dette er økonomisk stagnasjon ellers i Europa og rentekutt i flere EU-land.

«Utviklingen den senere tid med avdemping av vekstutsiktene i Europa og tendenser til en noe sterkere krone kunne trekke i retning av å skyve renteøkningen ut i tid. Hovedstyret har likevel kommet til at det er riktig å øke renten nå med 0,25 prosentenhet. Hovedstyret har da avveid på den ene siden hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og stabilisere inflasjonsforventningene og på den andre siden risikoen for at veksten i produksjonen etter hvert kan bli for sterk. Fremover ser hovedstyret likevel for seg en mer avdempet økning i renten enn i forrige inflasjonsrapport.», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Banken spår at renten vil holde seg relativt stabilt fram til oktober, og vil øke til 2,25 prosent ved utgangen av 2005, og til 2,45 prosent ved utgangen av 2006. Dette er lavere en tidligere forventet.

- Kan være fornøyde

Seniorøkonom Knut Magnussen i DnB Nor mener signalene fra sentralbanken er positive for privatøkonomien.

- Folk med lån kan være fornøyde. Her blir det ingen stor oppgang i nærmeste fremtid. Klart, noen kroner utgjør det jo med oppgangen i dag, men effekten på privatøkonomien vil bli beskjeden, sier han til Dagbladet.no.

Han mener vi kan vente en lav og veldig forsiktig renteoppgang framover. Det som holder igjen er den lave renten ellers i Europa, der Sverige nylig satten ned renten til 1,5 prosent, mens snittet for øvrig i EU er 2 prosent. Også Storbritannia, som i dag har 4,75 prosent i styringsrente, forventes å sette denne ned i nær framtid.

- Vi er i en god økonomisk situasjon, med høy vekst, lav inflasjon, og lav rente, oppsumerer Magnussen.

• Les mer om oppgangen hos Norges Bank

LITT OPP: Sentralbanksjef Svein Gjedrem setter renta opp en kvart prosent fra i morgen.