SETTES UT FOR Å JAKTES PÅ: Dette bildet fra Bestultjern i 2015 viser det som skal være et titall av de mange tusen endene som er satt ut i Telemark de siste åra. Foto: Torbjørn Berg
SETTES UT FOR Å JAKTES PÅ: Dette bildet fra Bestultjern i 2015 viser det som skal være et titall av de mange tusen endene som er satt ut i Telemark de siste åra. Foto: Torbjørn BergVis mer

Setter ut tusenvis av ender i norske vann: - Brukes som skyteskiver av folk som plaffer løs

- Importerte ender dør av frost, sult, feilernæring og fordi de blir spist av rovdyr, og det er stor sannsynlighet for at de lider, konkluderer ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): De siste åra har tusenvis av importerte svenske stokkender blitt satt ut i norske vann, med ett eneste formål: å bli jaktet på.

Det kan ha svært uheldige følger for norsk natur, vannkvalitet og for endenes helse og velferd. Jo flere ender vi setter ut, desto større er sannsynligheten for negative konsekvenser, ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Og tallene er betydelige. Årlig blir tusenvis av ender importert fra utlandet og sluppet løs i norske vann, til glede for utålmodige jegere.

Størst i klassen er godseier Løvenskiold-Fossum i Telemark, som de siste tre åra har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette ut totalt 22 000 importerte ender.

- Utsetting av fugler for å skyte dem representerer et radikalt brudd med norsk jakttradisjon og viltpleie. Jakt må baseres på naturens overskudd - ikke utsetting av fugler brukt som skyteskive. Jakt er ikke lek, og norsk natur skal ikke manipuleres på denne måten, skrev Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i et opprop der de ba Milødirektoratet om å avslå godsets søknad.

Manglende kunnskaper

De fikk over 2000 underskrifter på oppropet, men lyktes likevel ikke med å stoppe jaktgiganten. For Løvenskiold-Fossum fikk tillatelse til å sette ut 8000 importerte ender i Telemark i år.

Det var 2000 færre enn godseieren hadde håpet på, men ikke nok til å blidgjøre de mest høylydte kritikerne.

- Direktoratet sier selv at de har for spinkelt kunnskapsgrunnlag om hva som kan skje med villendene når det settes ut tusentalls tamme ender. Det er etisk uforsvarlig på mange vis, sa Martin Eggen i NOF til Nationen den gang.

Seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet svarte den gang at de hadde bedt Vitenskapskomiteen for matsikkerhet (VKM) lage en rapport med risikovurdering og råd. Det ville være uaktuelt «å si nei» før rapporten var klar.

- Sannsynlig at endene lider
Vel ... Nå er den her. Og konklusjonen til VKM er tøff lesning for alle som er glad i å skyte importerte ender. VKM peker på en rekke negative konsekvenser ved å importere og sette ut ender til jaktformål, og konkluderer med at det er høy risiko for redusert dyrevelferd for endene som settes ut.

- Dødeligheten hos disse endene er målt til å være høyere enn hos ville ender. De dør av frost, sult, feilernæring og fordi de blir spist av rovdyr. Høy dødelighet reduserer risikoen for negative konsekvenser for biologisk mangfold, men det er sannsynlig at endene lider før de dør, sier Eli Rueness, som har ledet arbeidet.

Godseier og milliardær Leopold Løvenskiold skriver i en mail til Dagbladet at Løvenskiold Fossum nå studerer anbefalingene i VKM-rapporten, men understreker at de ennå ikke har konkludert med noe basert på rapporten - utover at de mener at rådene kan gjøre jakta enda bedre.

- Vi er imidlertid noe overrasket over at VMK synes å konkludere på forhånd, selv om de innrømmer at det er manglende forskning på dette og vi først i fjor startet opp et omfattende testprogram på vannkvalitet. Våre erfaringer så langt tilsier at utsettingen ikke påvirker vannkvaliteten og vi vil få gode svar om noen år om vi får forsket på dette, skriver Løvenskiold.

Etter råd fra Miljødirektoratet har også Løvenskiold Fossum i år startet opp med å ringmerke alle utsatte ender, for å kunne avklare om noen eller eventuelt hvor mange ender som vil komme tilbake i 2018.

Krever full stopp
Miljødirektoratet har sett rapporten fra VKM, men kan foreløpig ikke si hvorvidt det blir aktuelt å stoppe importen fra og med neste år.

- Vi er nødt til å samkjøre oss med Mattilsynet før vi konkluderer, men det jeg kan si er at det er helt klart at vi er nødt til å foreslå nye tiltak. Eventuelt så vil vi se på en begrensning av antallet lokalt, sier Auran til Dagbladet.

Nye tiltak vil også påvirke de to andre importørene av stokkender, godseier Hans Rasmus Astrup og Cappelen Skoger, som begge fikk tillatelse til å importere rundt 600 ender det siste året, ifølge Miljødirektoratet.

Martin Eggen i NOF er imidlertid glad for å høre at Mattilsynet går langt i å love at det vil bli innført nye tiltak.

- Det er godt å høre, og vi er veldig fornøyd med at de (Miljødirektoratet, red.anm) bruker samme argument som oss. Men vi mener at den eneste konklusjonen etter rapporten fra VKM må være at man stopper all utsettingen av importerte ender, sier Martin Eggen i NOF til Dagbladet.

- Plaffes ned

Han har merket seg at flere har reagert på praksisen, og sier at han ikke er overrasket.

- Det er ikke rart at mange reagerer på at det settes ut tusenvis av ender, så jegere kan stå og plaffe dem ned. Det er veldig fremmed for oss i Norge, og strider med vår jakttradisjon, sier han.

Likevel er NOF mest bekymret for at utsettingen vil kunne ødelegge den genetiske sammensetningen hos ville stokkender for alltid, noe også VKM-rapporten peker på som en reell trussel.

- Det er dyreetisk problematisk. Rapporter fra utlandet viser at et visst antall går inn i den lokale ville bestanden, kanskje så mange som 30 prosent, sier Eggen - uten å vise til noen konkret rapport.

Det er en problemstilling Leopold Løvenskiold mener virker «noe meningsløs»:

- Jaktformen, som vi nå har introdusert, har lange tradisjoner i Sverige, Danmark og resten av Europa og vi mener det er naturlig å få fortsette med den frem til det eventuelt kan dokumenteres konkret at den er skadelig for miljøet. I den forbindelse viser vi til at det settes ut millioner av ender hvert år i Europa, og at også Norske ender flyr sydover hvor de parrer seg med nettopp disse utsatte ender. Skillet mellom «norske» og «kontinentale» ender kan derfor virke noe meningsløs.

Fredrik Aalerud, viltforvalter for Hans Rasmus Astrup, sa til Kapital tidligere i år at de vil avvente VKM-rapporten før de tar stilling til spørsmål om videre import.

Ronny Sjöquist i Cappelen skoger vil ikke bekrefte om selskapet har satt ut importerte ender til jaktformål, og viser til uttalelsen fra Miljødirektoratet. Det har ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Astrup Fearnley.