Sex-dømt fikk ny lederjobb

Den mannlige avdelingslederen ble dømt for grov seksuell trakassering mot tre kvinnelige pleiere. Etter overgrepene fikk han ny lederjobb i samme kommune.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overgrepene skjedde da 40-åringen var avdelingsleder ved en pleie- og omsorgsinstitusjon i Telemark. I mer enn et halvt år forgrep han seg på tre av hjelpepleierne ved å varme hendene på brystene deres og stikke fingrer opp i skjeden på dem. Da saken ble oppdaget, gikk verken bedriftshelsetjenesten eller kommunen inn for at mannen skulle bli anmeldt.

- Fordi kommunen håndterte saken så dårlig, føler jeg meg dobbelt trakassert, sier en av de tre telemarkskvinnene i et intervju med tidsskriftet «Basis».

- Jobbflørt

Ingen av dem ønsker å stå fram med fullt navn eller bilde, men til fagbladet forteller den ene hjelpepleieren om de grove overgrepene som startet for to år siden.

Da arbeidsgiveren fikk høre om saken via bedriftshelsetjenesten, ga pleie- og omsorgssjefen i kommunen kvinnene først munnkurv. Deretter ble de bedt om å underskrive et brev som bekreftet at kommunen hadde håndtert saken tilfredsstillende slik at den kunne avsluttes. To ganger måtte saken opp i administrasjonsutvalget før kommunen anmeldte mannen. Første gangen ble klagene oppfattet som en mislykket «jobbflørt». Først da kvinnenes psykiater påpekte de grove forholdene, tok kommunen affære:

Dobbelt trakassert

Avdelingslederen ble suspendert i noen uker, før han ble gjeninnsatt i en ny stilling i kommunen. Deretter ble mannen tilbudt arbeidslederstilling i en vernet bedrift som kommunen eide alle aksjene i.

På sikt skal denne bedriften gjøres kommunal, og de kvinnelige ansatte må igjen daglig forholde seg til ham.

Selv om mannen ble dømt i både herredsretten og lagmannsretten for overgrepene - i lagmannsretten ble han i høst dømt til flere måneders fengsel - har kommunens behandling av saken gjort at kvinnene føler seg dobbelt trakassert.
En av kvinnene er innlagt på psykiatrisk avdeling som følge av overgrepene.

Verneombudet for den institusjonen der overgrepene foregikk forteller hvordan det ble forsøkt lagt lokk over hele episoden.

- Arbeidsgiver er mer opptatt av å beskytte seg selv enn sine ansatte. Jeg opplevde at det skulle legges totalt lokk over saken, og jentene fikk beskjed om å ikke ta kontakt med sitt fagforbund. Det er ikke vanskelig å se hvilken side arbeidsgiver har stilt seg på i denne saken, sier verneombudet til «Basis».
Styreformannen Nils Harald Nilsen ved bedriften der mannen nå er ansatt sier til Dagbladet at saken vil bli drøftet i styret. Grunnen til at mannens stilling ikke har vært vurdert tidligere er ifølge Nilsen at han ble ansatt før saken kom opp for domstolene.