Sex i sameland

Hva er i veien med Kautokeino?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FOR TRE ÅR siden var tettstedet Kabelvåg i Lofoten i nyhetene. Der solgte mindreårige jentunger sex til voksne mannfolk og fikk betalt i sprit, hvis ikke mennene bare tok seg til rette. Det hadde tydelig oppstått et slags festmiljø rundt eldre menn og svært unge skolejenter. Den gang tillot jeg meg å rette kritikk mot barnevernet og helsesøster som visste om ulovlighetene uten å foreta seg særlig for å få slutt på trafikken. Det endte med ei bøtte «juling» fra lokalbefolkningen mot journalisten sørfra, altså meg, som tillot meg å pekte ut Kabelvåg i stedet for å snakke om alt det fæle som foregår i Oslo.

TRE ÅR SEINERE snakker vi om Kautokeino. En journaliststudent ved den samiske høgskolen i Kautokeino, Sara Beate Eira, har avdekket en praksis der mindreårige jenter selger sex til eldre menn, for kontantkort og sprit. Kautokeino med 3000 innbyggere har etter hvert opparbeidet en slags tradisjon for denne handelen, går det fram av alle reportasjene i alle mediene den siste uka. Både sexforskere, sosiologer, psykologer, unge jenter og ikke minst eldre menn har latt seg intervjue på stripe. I radio mente en gammel gubbe fra lokalmiljøet at årsaken var å finne i all margen mannfolka her oppe sugde ut av margbeina. Litt stolt, altså.

MINDRE EKSOTISK, men mer forståelig blir det når ungdomsforsker Willy Pedersen peker på at det generelt ikke er helt uvanlig at jenter som føler seg uvanlige, eller marginalisert i ungdomsgjengen og klassen, oppsøker festmiljøer der de tilbyr sex til eldre menn i bytte for en fest, et miljø, en tilhørighet. Han kjenner også til fenomenet der jentunger selger sex for å få småting de ikke har råd til, uten at han knytter handelen spesielt til bygda eller utkantstrøk. Journaliststudenten som har kartlagt de unges sexliv i Kautokeino, konkluderer derimot annerledes når hun hevder at det er ganske vanlig at 14-årige jenter i Kautokeino er særdeles seksuelt utagerende sammen med eldre gutter. Rett og slett ganske vanlig. I Kautokeino.

FRISTENDE derfor å skylde på hillbillykulturen i sameland, eller Nordland, eller sørland og vestland, eller hvor som helst der bygdesamfunnet er så lukket at ukulturen kan slå rot, fordi «alle vet jo om det», selv om ingen snakker høyt. Vi kan riktignok undres over hvordan barnevernet, skolen, politiet og ansvarlige voksne i Kautokeino har tenkt å sette en stopper for en type oppførsel disse jentene skal måtte slite med ettervirkningene av i mange år. Om de skjønner alvoret? På den annen side har voksne menn vist ansvar og dannet mannsgruppe som skal påvirke holdningene på stedet. Og for alt jeg vet får Kautokeino før eller seinere også ungdomsklubber, filmklubber, baskettrening, jenteband, nye øvingslokaler eller hva det nå er dagens jentunger synes kan være morsommere enn å tilby munnsex i en bil bak Rema 1000 i Kautokeino.