Sex-misbrukte venter på behandling

Fagfolk over hele landet synes at skremmende lite er blitt bedre i arbeidet med seksuelt misbrukte barn. I dag risikerer barna å vente i flere år før de får sin første time hos psykiater eller psykolog.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er virkeligheten i Norge mer enn ti år etter at seksuelle overgrep mot barn for alvor ble satt på dagsorden.

- Det er uholdbart når barn må vente opptil flere år før de kommer under behandling. Beredskapen er nødt til å bli bedre, sier Geir Borgen, overlege ved Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn ved Aker sykehus.

Ferske tall viser at 145 barn, den yngste under ett år, ble undersøkt for seksuelle overgrep ved Aker sykehus i fjor.

Mange av dem har levd med overgrepene, skammen og frykten i flere år. I tre av fire tilfeller er overgriperen en i familien.

- Tidlig behandling er avgjørende for å kunne bearbeide traumene og selvforakten. Men uten hjelp er barna som «Titanic»: synkeferdige, sier klinisk psykolog John Sandstrøm.

Må kjempe sjøl

Synnøve Eik Agnalt, leder for Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn, får stadig telefoner fra fortvilte og rådville foreldre.

- Tilbudet om oppfølging er lik null mange steder. Ansatte ved sosialkontor og i barnevernet har fortsatt altfor dårlig kunnskap, og de er lite flinke til sikre familien hjelp andre steder. Veldig ofte må mor eller far kjempe en beintøff kamp, påpeker Agnalt.

Advokater som i en årrekke har jobbet med overgrepssaker deler Agnalts bekymring.

- Fremdeles hersker det amatørmessige tilstander, sier advokat Turid Skaar. Hun har jobbet med overgrepssaker i nær 14 år.
- Kommunikasjonen mellom etatene i hjelpeapparatet er skremmende dårlig mange steder, og familien blir nødt til å forholde seg til en haug med fagfolk, sier Skaar.

Advokat Mette Skoklefall understreker også behovet for et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

- Det er hårreisende å oppleve at barn som er misbrukt på det groveste må vente i to år før de får psykiatrisk behandling. Tidlig behandling er avgjørende for å redusere faren for alvorlige seinvirkninger, sier hun.

Mistror barna

De rettslige beviskravene i overgrepssaker er store og det settes ofte spørsmålstegn ved barnas utsagn. Mistroen er ikke mindre etter Bjugn-saken.

- Det er alvorlig når rettsapparatet har gjort seg opp en mening på forhånd om hvordan misbrukte barn skal opptre og utrryke seg. Altfor mange barn møtes med mistro, hevder Skoklefall.

Ferske tall fra Justisdepartementet viser at det i fjor ble anmeldt 476 tilfeller av utuktig omgang med barn under 14 år. 216 av dem gjaldt barn under 10 år og det er 53 flere enn året før.

Mange av sakene blir imidlertid henlagt.