Sex-moral uvesentlig i retten

Kvinners sexmoral er et ikke-tema i voldtektssaker. Dette prinsippet spikrer Høyesteretts kjæremålsutvalg fast, etter at en løytnant er dømt for å ha voldtatt en kvinnelig korporal.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Løytnanten (31) har hele tida hevdet at han er uskyldig dømt.

For å få saken gjenopptatt, engasjerte han advokat Morten Kjensli og privatetterforsker Tore Sandberg, som har utarbeidet en såkalt bevisanalyse i løytnantens favør.

En av de fem bærebjelkene i Sandbergs omtalte analyse er den kvinnelig korporalens påståtte sviktende seksualmoral både i og utenfor militæret i Nord-Norge.

Uten betydning

Dette er anført:

Kvinnen skal ha hatt sex med en mann under en velferdstur - samtidig som hun hadde fast følge med en annen mann. På den samme turen skal hun ha overnattet og delt hotellrom med to menn.

Høyesterett slår fast at det ikke skal være lov å komme med opplysninger av denne karakter i en rettssal.

«Skulle imidlertid kvinnen ha hatt seksuell omgang under en velferdstur noen måneder før de forhold saken gjelder, fant sted, er dette og de øvrige anførsler om kvinnens vandel uten betydning for sakens opplysning,» konstaterer de tre dommerne i kjæremålsutvalget.

Det var i 1996 at løytnanten ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og ni måneder i Hålogaland lagmannsrett for voldtekt.

Etter den militære straffeloven ble han fradømt jobben som løytnant, og han måtte betale den kvinnelige korporalen 60000 kroner i oppreisning.

En anke til Høyesterett over dommen i lagmannsretten ble nektet behandlet.

31-åringen har hele tida nektet for at han voldtok korporalen, som var tilknyttet hans egen tropp. Overgrepet skal ha skjedd på en privat fest.

- Endret forklaring

Tore Sandberg begynte å jobbe med saken i september 1996. Han fortsatte med avhør i januar 1997 og fram til sommeren samme år.

I september i fjor begjærte advokat Morten Kjensli saken gjenopptatt på bakgrunn av Sandbergs bevisanalyse.
Sandberg hevdet i hovedsak at han hadde fått fram nye opplysninger om hendelsesforløpet, at kvinnen hadde endret forklaring under sakens gang, at det ikke forelå tekniske bevis mot løytnanten, at saken var omtalt i media før politianmeldelse forelå fra kvinnen, og at hun derfor ikke kunne trekke seg.

I tillegg kommer momentet om korporalens seksualmoral.