Sex-press stoppet oljeboring

De ansatte på boreriggen «Noble Al White» rapporterer om seksuell trakassering, grov mobbing av ansatte og elendige sanitære forhold på riggen. Saga har krevd midlertidig stans av boring på riggen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Noble Al White» driver boring for Saga på Varg-feltet.

- Situasjonen om bord er den verste vi har opplevd på norsk sokkel, sier Ketil Karlsen i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef).

Onsdag var Saga på inspeksjon på riggen og krevde produksjonsboringen stanset inntil videre. Det er selskapet Noble Drilling i Aberdeen som eier riggen.

Rapporten fra de ansatte melder om slåsskamper i messe og oppholdsrom, seksuell trakassering av forpleiningspersonell, mobbing med rasistiske overtoner, kafferom som ligner grisehus, vann- og støyproblemer, sanitære mangler, sikkerhetsproblemer som overbelastning av plattformen og brudd på brannsikrings-bestemmelsene.

Nopef fikk underretning om forholdene ved riggen i forrige uke og har tatt saken opp med Oljedirektoratet (OD) og kommer til å kreve at fagbevegelsen godkjenner utenlandske rigger som får oppdrag på norsk sokkel. Fagbevegelsen krever at rigger på forhånd må gjennomgå befaring og kontroll, hvor representanter for fagbevegelsen får anledning til å delta. I dag er det operatørselskapet som har ansvaret for at tekniske, sikkerhets- og miljømessige forhold tilfredsstiller gjeldende krav, melder Nopef.

Nopef har til sammen et 90-talls medlemmer på riggen, som har en besetning på vel 100 personer om bord.

NTB