Sexfrikjent må betale 300 000

38-åring må betale tross frikjent for grove sexovergrep mot tre stedøtre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er klart etter at Høyesterett har forkastet mannens anke over dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Høyesterett mener likevel at lagmannsretten har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i sin begrunnelse for å dømme 38-åringen til å betale oppreisning.

I Rana tingrett ble 38-åringen dømt til fengsel i fire og et halvt år, ett og et halvt år betinget med en prøvetid på to år. 38-åringen ble dømt for blant annet voldtekt, utuktig omgang og visning av pornofilm.

Det var juryen i lagmannsretten som frikjente 38-åringen ut fra prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Når det gjelder oppreisningen, er det prinsippet om klar sannsynlighetsovervekt som ligger til grunn.

38-åringen mener at begrunnelsen i oppreisningssaken på en uheldig måte reiser tvil om frifinnelsen, og legger stedøtrenes forklaring til grunn.

- Helt reservasjonsløst sier lagmannsretten at det ikke er holdepunkter for at deres forklaringer er uriktige. Det er helt klart at juryen må ha hatt en annen vurdering, hevder 38-åringen.

Høyesterett slår fast at lagmannsretten ikke kan uttrykke seg slik at det kan gi inntrykk av at den ikke har vært i tvil om riktigheten av forklaringene.

- Særlig en setning, der lagmannsretten avfeier motforestillingene og sier at den ikke kan finne konkrete holdepunkter for at forklaringene er fabrikkerte, kan etter mitt syn etterlate et inntrykk av at retten mener det ikke forelå rimelig tvil om det strafferettslige skyldspørsmålet. I en slik situasjon vil de juridiske dommerne ha adgang til å sette juryens kjennelse til side. Jeg konkluderte med at lagmannsretten med uttalelser har skapt tvil om frifinnelsen for straff, og at EMK er krenket, skriver førstevoterende dommer.