I ÅPEN RETT:  Ungdomskolelæreren (til høyre) og hans forsvarer, advokat Tor Kolden, under forklaringen til en av jentene (med ryggen til) i Sør-Gudbrandsal tingrett forrige uke. Tegning: Fedor Sagepin.
I ÅPEN RETT: Ungdomskolelæreren (til høyre) og hans forsvarer, advokat Tor Kolden, under forklaringen til en av jentene (med ryggen til) i Sør-Gudbrandsal tingrett forrige uke. Tegning: Fedor Sagepin.Vis mer

Sexlærer kan sone med fotlenke

Får fem måneder mindre straff enn aktor krevde. Og kan søke lærerjobb igjen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den tidligere ungdomsskolelæreren i Ringebu, som i forrige uke sto tiltalt i Sør-Gudbrandsdal tingrett for seksuell omgang med to elever, er dømt til fengsel i ni måneder.

Det er fem måneder mildere straff enn aktor i straffesaken ba om.

De to jentene var 14 og 15 år gamle da overgrepene han er dømt for, ble begått.  Nå er de 15 og 16, og begge forklarte seg i retten.

Retten åpner for at deler at straffen kan sones med elektronisk fotlenke utenfor fengsel, slik forsvareren ba om, dersom kriminalomsorgen finenr vilkårene oppfylt.

Han blir heller ikke fradømt retten til være lærer for alltid, slik påtalemyndighetene  krevde, men kan søke lærerjobb i videregående skole direkte.

- Ikke pedofil Retten peker imidlertid på at han må legge fram politiattest for å få slil jobb.

I barneskole og ungdomskole har han fått fem års yrkesforbud.

Retten begrunner begrensningen av yrkesforbud med at «det ikke finnes holdepunkter for at tiltalte har noen form for pedofili»

105 000 billigere Den tidligere ustraffede mannen i 30-årene må betale 50 000 og 25 000 kroner i erstatning til de til de to jentene. Det er henholdsvis 50 000 og 55 000 kroner mindre enn påstanden.

 BLE TRODD:  De to elevene var 14 og 15 år gamle da læreren forgrep seg på dem, ifølge dommen fra Sør-Gudbrandsal tingrett. FOTO: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET.
BLE TRODD: De to elevene var 14 og 15 år gamle da læreren forgrep seg på dem, ifølge dommen fra Sør-Gudbrandsal tingrett. FOTO: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET. Vis mer

Han ble oppsagt fra lærerjobben i fjor høst etter at politiet hadde avsluttet etterforskningen og først innstilt på en tilståelsesdom. Det forslaget, uten mulighet for de to ofrene til å forklare seg, godtok ikke Statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

Læreren, som ble pågrepet av politiet på vei til jobb i mai i fjor etter en varslingssak, tilsto etterhvert forholdene i forbindelse med etterforskningen.

Forsvarer: sju måneder passe Han gjentok under straffesaken at ansvaret var hans.

Forsvareren, advokat Tor Kolden, mente at han burde slippe med sju måneders straff - blant annet med henvisning til tilståelsesrabatt og belastningen som en bred medieomtale har medført for hans klient.

Tingretten, med dommer Liv Shelby som administrator, har gitt læreren tre måneders strafferabatt for tilståelsen, og mener det er liten fare for gjentakelse, ifølge dommen.

- Belastning - Retten har lagt noe vekt på at saken har vært en belastning for tiltaltes familie, men også dette er en konsekvens av de straffbare handlinger  tiltalte har gjort seg skyldig i, heter det i dommen.

I retten hevdet forsvareren at saken hadde fått unødig stor oppmerksomhet, som hadde medvirket til unødig belastning for han og hans nærmeste familie.

Om mediedekningen sier retten:

- Med hensyn til medieomtalen, har retten forståelse for at den har vært belastende for tiltalte og hans familie, men retten kan ikke se at det er rettskildemessig grunnlag for å legge nevneverdig vekt på dette i formildende retning.

Verre på lite sted Retten er enig med tiltaltes forsvarer i at den sosiale fordømmingen av han har vært og er massiv og belastende, og betraktelig større enn dersom han hadde vært bosatt på et større sted. 

 AKTØRER I RETTEN:  Fra venstre advokat Liv Krukhoug, som er bistandsadvokat for de to jentene, aktor, politiadvokat Lars Rune Ringvik og den tidligere lærerens forsvarer, advokat Tor Kolden. FOTO: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET.
AKTØRER I RETTEN: Fra venstre advokat Liv Krukhoug, som er bistandsadvokat for de to jentene, aktor, politiadvokat Lars Rune Ringvik og den tidligere lærerens forsvarer, advokat Tor Kolden. FOTO: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET. Vis mer

Men det kan ikke anses som formildende, sier retten, som peker på at det samme gjelder for de fornærmede.

- Deres belastning har blitt større etter at alle har fått kjennskap til saken, skriver retten. Og skriver alle med uthevet skrift i dommen.