SFT lager handlingsplan for gamle synder

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Trondheim (NTB): Statens forurensningstilsyn (SFT) skal i løpet av høsten lage en handlingsplan for opprydding av «gamle synder» i forurensede havner og kystområder. Forekomster av miljøgiftene PCB og PAH får trolig høy prioritet når rekkefølgen på oppryddingsaksjonene skal bestemmes. Problemet med alvorlige forurensinger av PCB, PAH og tungmetaller er betydelig større enn noen visste da SFT i 1992 laget en handlingsplan for opprydding i deponier med spesialavfall, forurenset grunn og forurensede sedimenter.