Si STOPP – kampanjens logiske inkonsekvens

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere leder i Ungdom Mot Narkotika, Marius Sjømæling står bak den nye underskriftskampanjen Sistopp.no. Kampanjen innebærer en betydelig omveltning i narkotikapolitikken som fortjener oppmerksomhet og konsekvenser.

Sjømæling sier at kampanjen skal bygge en samlet kamp mot det som skjer på gatehjørnene i Karl Johan. Han er lei av å se på at slitne mennesker ikke får hjelp, selv om de vil det. I stedet blir de flyttet fra gatehjørne til gatehjørne og blir "mishandlet" av både politikere og media. Sjømæling har lenge vært en av legaliseringskampens fremste motstandere, men gir med dette sin endelige anerkjennelse til kampen mot et av forbudets mest urimelige konsekvenser.

Kampanjen bemerker at forbudet er utsatt for en streng tolkning, som fører til en praksis befolkningen egentlig ikke ønsker: Jaging, brysk behandling og periodevise bortvisninger fra byområder. Sistopp.no etterlyser en fornuftig politikk med menneskeverdet i sentrum. Kampanjen føres i samarbeid med den brede menneskerettighetsbevegelsen All Different – All equal og har underteksten ”For menneskerettigheter og en human narkotikapolitikk”.

All different – All equal driver fra før et menneskebibliotek med homofile, muslimer, funksjonshemmede, HIV-smittede, og rusavhengige for å fjerne fordommer. Dette er trolig første gang rusavhengige med rette blir inkludert i en slik historisk kontekst. Rusavhengige er en menneskegruppe som utsettes for fordomsfull diskriminering og diskrimineringens verste form er aktiv kriminalpolitisk innsats mot livsstilen, som anses som avvikende.

Sistopp.no henviser til artiklene 5, 7 og 25 i FNs Menneskerettighetserklæring idet de påpeker at rusavhengige utsettes for krenkelser som ikke er noen menneskegruppe forunt. De sier at jaging av rusavhengige er en uverdig politikk som føres i forbudets navn. Det gagner verken samfunnet eller brukeren selv, sier de.

Det er både riktig og viktig å berømme forbudsbevegelsens protest mot den systematiserte diskrimineringen av rusavhengige. Likevel er det oppsiktsvekkende at Sjømæling ikke tilbyr alternativer, men heller misleder All different – All equal til å bite seg selv i halen.

Kampanjens opprop avsluttes, og ødelegges, med en appell om at åpent og synlig salg av rusmidler må stanses. Det står at loven er et rammeverk som forteller hva slags samfunnskvalitet vi ønsker oss og at straffepolitiske virkemidler må gjenspeile dette.

Konsekvensen av en slik uheldig og dogmatisk påstand er selvsagt at jagingen, den bryske behandlingen og bortvisningene fortsetter. Det er på høy tid at Sjømæling innser at samfunnet kan signalisere holdninger til rusmidler og rusmønstre på andre måter enn med forbud og at de forskjellige rusmidler kan underlegges fornuftige restriksjoner.

Det største problemet med forbudspolitikken og dens konsekvenser, er at brukere i årevis har blitt fratatt sin frihet, stolthet og ære. Samfunnet har grepet inn og straffet oss for rusmiddelbruk, uavhengig av om vi er fredsomme mennesker eller ei. Uavhengig av om vi er samvittighetsfulle eller ei.

Ungdom som ruser seg har hatt minst sjanse for å få hjelp. Muligheten for å gripe inn tidlig er vanskeliggjort av forbudspolitikken. Erfaringer viser at ungdom skyr hjelpeapparatet fordi de vet at de heller fokuserer på selve rusmiddelbruken enn på dens utenforliggende årsaker. Det er nettopp på dette området at forbudspolitikkens ulogiske konsekvens illustreres best. Forbudet medfører at samfunnet er aktivt oppsøkende for å slå ned på bruken, fremfor å være aktivt oppsøkende for å yte hjelp slik at rusbrukens årsaker reduseres.

Foreningen for human narkotikapolitikk venter uansett med spenning på Byrådsleder Erling Lae og Politimester Anstein Gjengedals svar på denne kampanjen. En menneskerettighetsgruppe og en av forbudspolitikkens forvaltere reagerer kraftig på deres behandling av rusmiljøene i Oslo Sentrum. Kan vi heller gå sammen om å opprette et innendørs værested og senter for lavterskel medisinutdeling?