- Si unnskyld

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff mener advokat Cato Schiøtz opptrer nedverdigende, dømmende og full av menneskeforakt overfor trippeldrapssiktede Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød. - Schiøtz bør be Kirkemo og Grønnerød om unnskyldning, sier kjendisadvokaten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Advokat Cato Schiøtz har blitt refset av jus-professor Johs. Andenæs og hudflettet av forsvarerkollega Steinar Wiik Sørvik for sin opptreden i trippeldrapssaken. Nå kommer høyesterettsadvokat Tor Erling Staff med den hittil kraftigste kritikken.

- Dette er klassejuss, tordner Staff.

Han ser motforestillinger mot å omtale andre forsvarsadvokaters arbeid. Men etter henvendelsen fra Dagbladet velger han å gå ut med sin kritikk mot Cato Schiøtz og Frode Sulland. De er forsvarere for Per Kristian og Veronica Orderud. Staff understreker at han med dette ikke tar standpunkt til skyldspørsmålet.

Som landets mest erfarne forsvarsadvokat i drapssaker er han helt uforstående til måten Schiøtz og Sulland utad har ivaretatt sitt forsvareroppdrag i trippeldrapssaken. Han mener deres arbeid representerer noe helt nytt og uønsket i norsk straffesaks-sammenheng.

Han berømmer samtidig de to andre forsvarerne, Tor Kjærvik og Steinar Wiik Sørvik. Kjærvik er advokat for Kristin Kirkemo, mens Wiik Sørvik representerer Grønnerød.

- I stedet for å opptre behersket, har Schiøtz og Sulland hauset dette opp til en helt uforståelig høyde. De har valgt en strategi som etter min mening ikke tjener klientene, sier høyesterettsadvokaten.

Staff mener at Frode Sulland og Cato Schiøtz har gått for sterkt opp i oppdraget sitt.

- Advokatene evner ikke å holde distanse til verken klientene eller oppdraget. De lager uskyldige martyrer av sine klienter. Spesielt Cato Schiøtz fremstår som om han vet sannheten i denne saken, sier Staff.

Mest rystet er Staff over karakteristikkene som Schiøtz har kommet med om de to andre siktede, Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo.

- Det er nedverdigende, dømmende og fullt av menneskeforakt. Spesielt måten han har sagt det på, sier Staff.

Han har merket seg at Cato Schiøtz mener at Grønnerød og Kirkemo ikke har troverdighet fordi de tilhører et kriminelt narkotikabelastet miljø.

- Dette er mennesker fra et miljø som Cato Schiøtz ikke kjenner og ikke vil kjenne. Det preger hele hans arbeid med denne saken, sier Staff.

- Det virker som at man i forsvaret for sin klient, må aktorere mot en annen. Det å offentlig aktorere saken mot medsiktede representerer noe ganske nytt. Aktoreringen bør overlates politiet.