SiA mangler 90 pleiere

Sykepleiere og leger fortviler over forholdene ved Sentralsykehuset i Akershus (SiA). Mange av dem slutter etter kort tid. Det er et skrikende behov for sykepleiere. - Vi overskrider grensen for uforsvarlig praksis hver eneste dag, advarer de tillitsvalgte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bemanningskrisen er et av mange forhold ved SiA som er blitt verre og verre det siste året. Ved én sengepost har bare 3 av 36 sykepleiere vært ansatt i mer enn to år.

22 av sykepleierne ved posten har sluttet i løpet av årets ti første måneder.

Likevel ble det gjennomført ansettelsesstopp av pleiepersonell i perioden januar til august i år - fordi sykehuset måtte holde seg til budsjettet.

- Ansettelsesstoppen skulle aldri ha funnet sted, og gjorde at bemanningssituasjonen ble dramatisk forverret, sier Mona Bråten Johansen.

Hun er hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved SiA, og får daglige rapporter fra fortvilte pleiere ved de ulike avdelingene.

Politikeransvar

Det er nå mer enn 90 ledige stillinger innen pleiesektoren på hele sykehuset - det tilsvarer 15 prosent av alle slike stillinger.

- Arbeidsbelastningen til de ansatte er urovekkende høy. I dag er det ikke sammenheng mellom drift, ressurser og personell. Det er et stort problem at folk slutter. De velger heller sykehus i Oslo som tilbyr høyere lønn og flere ressurser, sier hun.

I flere år har tillitsvalgte og andre ansatte påpekt ressursmangelen ved SiA. Gjentatte underskriftskampanjer, overtidsnekt, presseoppslag samt bunkevis med åpne brev til ledelsen er noen av virkemidlene som er brukt for å advare mot utviklingen.

Sprengt kapasitet

- Kapasiteten ved sykehuset er sprengt. Problemene har pågått over lengre tid, og er blitt mer og mer synlige uten at politikerne har tatt signalene. Nå må noe gjøres før hele systemet rakner, sier tillitsvalgt for de overordnede legene, Terje Brøyn.

- Det er stor frustrasjon blant både leger og pleiepersonell. Takket være en enorm godvilje og bra samarbeid mellom dem som er på vakt, går det stort sett bra. Men det spørs hvor mye lenger det går å drive sykehuset på disse premissene, sier Frode Østrem, hovedtillitsvalgt for de underordnede legene.

- Nå har ledelsen foreslått konstruktive løsningsforslag. Det kom seint, men godt. Nå er det opp til politikerne, som har det reelle ansvaret.

Problemer i kø

Dette er noen av problemene det rapporteres om:

  • Sprengt kapasitet fører til overbelagte poster. Ved enkelte avdelinger meldes det om 50 prosent overbelegg.
  • Akuttoperasjoner utsettes på ubestemt tid.
  • Nyopererte plasseres på gangen.
  • Garantibruddene øker.
  • Anestesi- og intensivkapasiteten har vært uendret siden 70-tallet, til tross for økt befolkningsvekst.
  • Pleiemangelen er prekær.
  • Både kirurgisk og medisinsk avdeling drives med redusert drift - og må foreta en streng prioritering av pasienter.
  • Gammelt og slitt utstyr skaper problem. 15 år gammelt overvåkingsutstyr og respiratorer fusker, og er farlig for pasientene.

1. september truet brannsjefen i Lørenskog med å gi sykehuset 30000 kroner i dagsbøter for brudd på brannteknisk pålegg.

- Sykehuset er i dyp krise, men vi har tiltro til ledelsen når de nå lover å ordne opp, sier Frode Østrem.

<B>KRISE:</B> Avdelingsoverlege Tor Martin Hoel og sjefslege Jørgen Jonsrud ved SiA melder om kritiske tilstander på sykehuset. Ifølge et hemmelig notat skal pasienter ha dødd som følge av å ha blitt tatt for tidlig ut av respirator.
<B>Helseminister Dagfinn Høybråten</B>