Sidemålet svekkes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vil fjerne obligatorisk sidemålseksamen i ungdomsskolen for de elevene som trekkes ut til eksamen i norsk. I videregående skal sidemålet gjøres om til et trekkfag. Bakgrunnen for forslaget er de stadig tilbakevendende kravene om å fjerne sidemålet som eksamensfag i skolen. Det er særlig høyresiden som målbærer dette ønsket, men det har sikkert tilslutning blant storparten av elevene. For å gi forslaget en noenlunde akseptabel begrunnelse, argumenterer man med at det vil styrke ferdighetene i norsk hvis man fjerner de skriftlige prøvene i sidemål. Derfor er det ikke måte på hvor mye man skal arbeide med sidemålet, både skriftlig og muntlig, ellers i skoleåret. Dette har åpenbart også regjeringen falt for. Ifølge statsråd Kristin Clemet skal ressursene man sparer på ikke å avholde eksamen brukes til å undervise i sidemålet.
  • Sidemål vil for tre fjerdedeler av elevene si nynorsk, og forslaget må ses i det perspektivet. Det er åpenbart at norskopplæringen ikke er tilfredsstillende mange steder. Det kan derfor sikkert gjøres endringer i undervisningen som kan gjøre norskfaget bedre, mer interessevekkende og effektivt både når det gjelder innsikt i norsk kultur og ferdigheter i bruk av språket, både muntlig og skriftlig. Men et land som har hatt to offisielle språk i godt over 100 år, må kunne la sine skoleelever lære begge målformene slik at det kan prøves til eksamen. Å svekke sidemålet som eksamensfag betyr å svekke nynorsken som fag, uansett hvilke flotte formuleringer som ledsager reformen og uansett om det opprettes et nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen. Det siste er for øvrig en god idé.
  • Sidemålsopplæringen er en viktig trening til bedre språk, særlig for elever som har bokmål som hovedmål. Både syntaks og ordforråd blir bedre når bokmålselever tar sidemålet på alvor. Det er ikke vanskelig å latterliggjøre ethvert fag som det kreves et minimum av arbeid og innsats for å beherske. Og moderne pedagogikk har hatt en tendens til å svekke det faglige og styrke den sosiale treningen blant elevene. Vi frykter at regjeringens forslag til ny eksamensordning for sidemålet vil svekke faget, ikke styrke det, slik statsråd Clemet vil.