Sikkerhet først

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Som alltid etter en større ulykke med et offentlig befordringsmiddel, graves det etter ulykken på Rørosbanen fram rapporter om brudd på sikkerhetsforskriftene og lovgivningen for jernbanedriften her i landet. Jernbanetilsynet har påpekt til sammen 22 alvorlige hendelser i fjor. Det er bl.a. snakk om tog som har kjørt mot rødt lys, noe som også ser ut til å være den mest sannsynlige årsaken til ulykken på Rena tirsdag.
  • Nå er det ikke lett å vurdere om disse hendelsene representerer en stor mengde sikkerhetsbrudd eller om tallene må karakteriseres som relativt lave. Men hvis det er riktig, som rapportene kan tyde på, at verken Jernbaneverket eller NSB har noe godt og omfattende system for å følge opp anmerkningene fra tilsynsmyndigheten, er det alvorlig. Ifølge rapportene har flere av de ansatte på visse jernbanestrekninger klaget over for liten opptatthet av sikkerhetsspørsmål. Tilsynet selv påpeker uklare forhold knyttet til ansvar, myndighetsforhold og rapportering når det gjelder trafikksikkerhet. Ansatte på utsatte poster er dessuten ikke testet for om de er skikket, slik forskriftene krever.
  • NSB har vært kjent for sin sikkerhetskultur. Men modernisering og rasjonalisering har de seinere år på mange måter endret trafikkselskapets struktur og kultur, og dersom det er slik at de teknologiske endringene ikke er blitt fulgt opp av kontinuerlig og streng oppmerksomhet rundt sikkerhetsspørsmålene, er det en svikt som ikke er akseptabel.
  • Det er nok riktig at jernbanen i lang tid er blitt sulteforet med vedlikeholdsmidler. Ifølge samferdselskomiteen på Stortinget dreier det seg om et etterslep på tre milliarder kroner. Det kan sikkert bli mye sikkerhet for slike beløp. Men når det kommer til den praktiske hverdag, er sikkerhet noe som må befinne seg inne i hodet på hver enkelt ansatt. Og det er det ledelsens ansvar å sørge for. Den tragiske ulykken ved Åsta stasjon bør derfor bli starten på en ny og bred sikkerhetsoffensiv både i NSB og Jernbaneverket.