Sikkerhet først

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det rasfarlige fjellet Løsberga i Steinkjer ble ikke undersøkt skikkelig av geologer før beslutningen ble tatt om å bygge ut E6. Det har kommet fram at kommunestyret i Steinkjer ivret så sterkt for at E6 sør for byen skulle utvides til en firefelts motorvei, at det vedtok en utbygging før Statens vegvesen fikk utført geologiske undersøkelser. Nå vil samferdselskomiteens leder, Per Sandberg (Frp) ha en gransking av hvem som er ansvarlig for at sikkerheten ikke ble prioritert først.

Vi anbefaler Sandberg å se nøyere på alle rasulykkene som er blitt gransket de seinere år. Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold ble blant annet kritisert for manglende ingeniørgeologisk kompetanse på tunnelprosjektet. Flere tunnel- og veiutbyggingsprosjekter har vist at utbyggingsiveren og ønske om å få ned kostnader har gått ut over risikovurdering og sikringstiltak. Og siden nesten alle partiene på Stortinget nå ivrer for å bygge ut veinettet i Norge har Sandberg og hans komité en gylden sjanse til å påpeke at sikkerheten må komme først.