Sikkerhet i lufta

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter flyulykken over Tyskland tidligere denne uka rettes nå søkelyset skarpt mot flygelederne. Det samme skjedde som kjent etter ulykken med SAS-maskinen på Linate-flyplassen i Milano. I Sveits later det til at flygelederne ikke har reagert adekvat på et tidlig nok tidspunkt mot det som var i ferd med å utvikle seg til en katastrofe. Det kan henge sammen med liten bemanning, røykepause og avslått radarsystem. Det kan være snakk om en menneskelig feil som skyldes dårlig disiplin på arbeidsplassen. Men bak slike feil er det alltid et komplisert sett av faktorer når det ender i en ulykke.
  • Flygelederne er kommet i søkelyset etter at de i første omgang la all skyld på pilotene i det russiske flyet. Det lød som en ryggmargsrefleks fra den kalde krigens dager: Russerne skulle være uvant med å fly internasjonalt, deres språkkunnskaper var svært begrenset og de reagerte så sakte på anrop at det hele kunne minne om det russiske byråkratiet. Og flyet skulle være av den gamle, nedslitte sorten uten moderne hjelpemidler til å hindre kollisjoner. Så viser det seg at alt dette er galt. Og selv om det vil ta lang tid før den egentlige sammenhengen kan fastslås, er det allerede nå mye som tyder på at russerne i dette tilfellet slett ikke har sviktet.
  • Luftrommet over Europa blir stadig mer overfylt. Det stiller store krav til avviklingen av trafikken, og flygelederne har en nøkkelrolle i det daglige arbeidet. Men det er europeiske luftfartsmyndigheter som bærer et hovedansvar for at systemene holder forsvarlig sikkerhetsnivå. Det pågår nå et arbeid for å skape et felles europeisk luftrom, med fire- fem kontrollsentraler i stedet for de 69 nasjonale man nå har. De skal koordinere og lede både den militære og den sivile lufttrafikken og gjøre prosedyrene enklere. Flygelederne har imidlertid sett på dette som en trussel mot sine arbeidsplasser og kjemper imot. Men hvis det kan bidra til større sikkerhet samtidig som det betyr færre forsinkelser, som også er et kjempeproblem i europeisk luftfart, bør flygeledernes interesser vike.