Sikkerhet som svikter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Katastrofen på Lillestrøm stasjon i går natt viser nok en gang at det ekspertene hevder ikke kan skje, det skjer likevel. NSB og Jernbaneverket er igjen rammet av en alvorlig ulykke. Denne gangen skjedde det på landets tettest trafikkerte strekning og på vår nest største stasjon. Selv om det denne gangen var to godstog som kolliderte, og ingen personer kom til skade, kunne ulykken fått et meget stort omfang.
  • Etter ulykken på Rørosbanen i vinter, der 19 mennesker omkom, ble søkelyset rettet mot manglende sikkerhetsutstyr. Utstyr som automatisk sørger for å stoppe tog som kjører mot rødt lys, var ikke installert. Slikt utstyr skal også stoppe to tog som er på kollisjonskurs. Ennå pågår granskingen av denne ulykken, og vi kjenner derfor ikke årsaken til den.
  • Men på Lillestrøm stasjon er alt moderne utstyr på plass. Stasjonen er opprustet i forbindelse med byggingen av Gardermobanen. Et nesten fullt flytog hadde passert stasjonen like før kollisjonen skjedde. På denne banen går det også flere tog med flybensin til Gardermoen hvert døgn. At flybensinen skulle fraktes med tog, var ett av argumentene for å legge flyplassen til Gardermoen. En ulykke kunne ha rammet et slikt tog også.
  • Kollisjonen førte til at 3000 mennesker måtte evakueres fra sine hjem i løpet av formiddagen i går. Men det gikk mange timer før disse ble varslet. Mange av beboerne hørte om evakueringen på radio. Det må ha skjedd en alvorlig svikt både i beredskap og varsling. Hadde det skjedd en eksplosjon i løpet av de første timene etter ulykken, kunne det endt i en katastrofe. Denne beredskapen må være på plass før trafikken settes i gang igjen. På dette punktet trengs det ingen rapport fra en granskingskommisjon, før det ordnes opp.
  • Uansett transportmiddel blir vi til stadighet forsikret om at sikkerheten alltid kommer først. Men sikkerheten har sine grenser. For sikkerhet har også noe med økt fart og mer trafikk å gjøre. All slags moderne utstyr kan åpenbart ikke hindre katastrofer. Det ble vi dessverre minnet om nok en gang i går.