Sikkerhetsrådet enige om Irak

FNs sikkerhetsråd vedtok fredag et amerikansk resolusjonsforslag om å avvæpne Irak. Alle de 15 medlemslandene stemte for forslaget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resolusjonen innebærer at president Saddam Hussein får en siste sjanse til å kvitte seg med alle masseødeleggelsesvåpen. Hvis han ikke griper denne sjansen, trues Irak med «alvorlige konsekvenser».

USA har truet med å angripe Irak, dersom Saddam ikke gir FNs våpeninspektører ubegrenset adgang til alle anlegg der de har mistanke om våpenproduksjon, inkludert Saddams egne palassområder.

Saddam får frist

Frankrike har fått medhold i Sikkerhetsrådet for et krav om at det skal holdes et nytt møte før det kan settes i verk militære aksjoner mot Irak. Men ifølge resolusjonsteksten kreves det ingen ny votering før USA kan ta i bruk militære midler.

Saddam Hussein har fått en frist på 30 dager til å legge fram en liste over alle masseødeleggelsesvåpen Irak disponerer. Lederen for FN-inspektørene, Hans Blix, opplyste at de første kan være på plass i Irak om ti dager.

Det vil trolig gå ytterligere to måneder før inspektørene er i full gang.

FNs generalsekretær Kofi Annan var til stede ved voteringen i Sikkerhetsrådet og ba Saddam Hussein rette seg etter FN-vedtaket, både av hensyn til det irakiske folk og stabiliteten i verden.

Lang prosess

Det opprinnelige amerikanske resolusjonsforslaget ble lagt fram for åtte uker siden, men er blitt gjenstand for intens tautrekking fordi Frankrike og Russland ikke uten videre ville gi USA grønt lys for et automatisk angrep, dersom våpeninspektørene skulle møte hindringer.

Torsdag ble det oppnådd enighet om en endelig tekst, og det største spørsmålet knyttet seg til om Syria ville godkjenne resolusjonen. Da resultatet forelå litt etter kl. 16 norsk tid, hadde alle de 15 medlemslandene sluttet seg til resolusjonen, inkludert Syria.

Petersen tilfreds

Utenriksminister Jan Petersen (H) sier han er tilfreds med Sikkerhetsrådets Irak-vedtak og håper resolusjonen kan føre til en fredelig løsning på konflikten.

- Vedtaket gir Irak en siste sjanse til å oppfylle Sikkerhetsrådets nedrustningskrav og løse denne krisen på fredelig vis, uttaler Petersen i en pressemelding.

Petersen understreker at det har vært helt nødvendig for Sikkerhetsrådet å bruke lang tid på prosessen.

- Det har vært gjort store anstrengelser fra alle medlemmene i Sikkerhetsrådet for å komme frem til et resultat som rådet kan stå samlet om og som gjør det helt klart hvilket valg Irak nå står overfor, sier Petersen.

Petersen håper nå gjennomføringen av troverdige inspeksjoner vil rydde av veien usikkerheten knyttet til eventuelle masseødeleggelsesvåpen i Irak.

- Det er nå Iraks reaksjon på vedtaket som vil avgjøre den videre utvikling. Det er å håpe at Irak fullt ut vil samarbeide med FN, sier utenriksministeren.

NTB

ENSTEMMIG VEDTATT: Alle medlemmene i FNs sikekrhetsråd stemte for resolusjonen mot Irak i dag.