Sikre barns rettigheter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nye prognoser anslår at det vil komme minst 10 500 asylsøkere til Norge i år. Det innebærer en fordobling fra tidligere anslag. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen arbeider ifølge lekkasjer med flere oppsiktsvekkende innstramningsforslag som kan bli fremmet under revidert nasjonalbudsjett. Både i SV og i Senterpartiet er skepsisen definitivt til stede.

Reaksjonene kommer fordi forslagene vil være en innstramning overfor enslige mindreårige asylsøkere, altså flyktninger under 18 år uten foreldre eller andre nære foresatte. De flykter på grunn av krig, konflikt og nød, fra Irak, Afghanistan eller Somalia. Det hører også med til bildet at desperate foreldre sender barna sine til Europa som «anker».

Et forslag er at asylbarna skal sendes tilbake

første søkerland. De vil dermed tvinges på flukt

i Europa uten å få en reell behandling av sin asylsøknad. Videre foreslår Hanssen at den positive særbehandlingen som de yngste får i Norge, bare skal gjelde til de fyller 17 år. Det ville i så fall væreå innføre en egen myndighetsalder for flyktningbarn, i strid med Barnekonvensjonen.

Frp jubler over forslaget om å opprette SOS-barnebyer i opprinnelseslandene og sende barna tilbake dit. Forslaget om oppsamlingsleirer for mindreårige framstår lite gjennomtenkt. At Norge bidrar til å ivareta barn i krig og konfliktområder er positivt og kan bidra til at færre barn må flykte. Men Norge kan selvsagt ikke returnere barn på flukt uten å behandle deres asylsøknad.

Redd Barna mener de omtalte endringer i asylpraksis bryter med den humanistiske og barnerettslige tankegangen Norge ellers forfekter. Forslagene er klart på kollisjonskurs med den rødgrønne regjeringens egen politikk. I ny utlendingslov styrkes barnas rettigheter. Barnevernet skal overta omsorgen for de enslige asylbarna. Det henger ikke på greip. Asylbarnas beskyttelse kan ikke svekkes.