Sikrere seilingsleier fra Røst til Skagerrak

For skip med farlig og forurensende last.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kystverket har startet arbeidet med å etablere sikrere seilingsleier langs kysten fra Røst til Skagerrak for skip med farlig og forurensende last.

Målet er å få slike fartøyer lenger ut fra kysten og utenom fiskefelt og oljeinstallasjoner, og for å redusere risikoen for kollisjoner og andre ulykker som kan føre til forlis og forurensning. Seilingsleier for sikrere skipsfart er tidligere etablert på strekningen fra Vardø til Røst.

En rekke selskaper og institusjoner med tilknytning til skipsfart, fiskerier og petroleumsvirksomhet - og miljøvernorganisasjonene WWF-Norge, Greenpeace og Bellona - er invitert til å være med i en faggruppe som skal ha sitt første møte torsdag 12. februar. Denne faggruppen skal bidra til løsninger som kan redusere risikoen for skipsulykker og forurensing, og samtidig ta hensyn til fiskeriinteresser og andre næringsinteresser.

Utenfor 12-milsgrensen

Rådgiver Trond Langemyr i Kystverket sier til NTB at siktemålet er at store skip og skip med farlig eller forurensende last skal seile i hvert fall 12 nautiske mil ut fra kysten.

Seilingsleiene som er fastsatt på strekningen fra Røst til Vardø, innebærer at fartøyer over 5.000 tonn og fartøyer med farlig og forurensende last, skal seile 25 nautiske mil ut fra kysten.

- Dette virker veldig effektivt, sier Trond Langemyr.

Han opplyser at seilingsleiene må godkjennes av International Maritime Organization (IMO). Deretter skal de kartfestes, og dette innebærer at sikrere seilingsleier utenfor kysten fra Røst til Skagerrak ikke kan fastsettes før tidligst i 2011. Seilingsleiene i Skagerrak og Kattegat må fastsettes i samarbeid med Sverige og Danmark.

Vindmøller til havs

Én av utfordringene for faggruppen blir å finne fram til skipsleier som ikke ligger i umiddelbar nærhet til framtidige anlegg for fornybar energi, det vil si vindmøller til havs.

Skipsleiene må også ligge utenom havområder med høy fiskeriaktivitet, blir det påpekt i brevet som Kystverket har sendt til de oljeselskaper, fiskeriorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og offentlige forvaltningsorganer som er invitert til å være med i faggruppen. Den omtales som «faggruppen for risikoreduserende rutetiltak langs norskekysten».

(NTB)